SDR (Selective Dorsal Rhizotomy)

jest jedną z metod leczenia spastyczności polegającą na przecięciu wybranej części włókien czuciowych biegnących w korzeniach grzbietowych nerwów rdzeniowych. Zmniejszenie ilości impulsów czuciowych docierających do rdzenia redukuje również ilość odruchowo generowanych impulsów ruchowych biegnących do mięśni, redukując spastykę.  Odpowiednia rehabilitacja po zabiegu rizotomii (Selective Dorsal Rhizotomy) jest bardzo ważnym elementem wpływającym na efekt zabiegu. Nowa biomechanika tkanek (zakresy ruchomości, zmiana napięcia mięśniowego) wymaga zastosowania intensywnej i funkcjonalnej terapii ukierunkowanej na przystosowanie dziecka do nowej sytuacji i nauczenia nowych umiejętności.

W szczególności podczas terapii po zabiegu SDR pracujemy nad poprawą lokomocji (przemieszczania się), samodzielnymi zmianami pozycji (siadanie, wstawanie) siłą mięśniową oraz równowagą i koordynacją.

post 6ca

CELE TURNUSU PO SDR:

 • Poprawa siły mięśniowej
 • Poprawa koordynacji ruchowej
 • Doskonalenie lokomocji i przemieszczania się
 • Poprawa czucia głębokiego
 • Utrzymanie lub poprawa zakresów ruchomości
 • Normalizacja napięcia mięśniowego
 • Poprawa równowagi
 • Poprawa funkcji motoryki dużej
 • Pomoc w doborze odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego (ortezy, chodziki, kule)
 • Instruktarz i edukacja rodzica, ustalenie długoterminowego planu terapii po operacji SDR

TERAPIE I METODY PODCZAS TURNUSU PO SDR:

 • Terapia indywidualna NDT Bobath, PNF
 • Trening chodu LOKOMAT lub na bieżni mechanicznej
 • Terapia w kombinezonach THERA SUIT
 • Platforma Galileo
 • Terapia z wykorzystaniem Elektrostymulacji Funkcjonalnej (bezprzewodowa)
 • Kinesiotaping
 • Terapia tkanek miękkich, terapia manualna
 • Integracja sensoryczna
 • Terapia blizn

SZCZEGÓŁY TURNUSU:

3 lub 4 godziny dziennie indywidualnej terapii. Szczegółowy program terapii ustalany podczas wywiadu z rodzicem/opiekunem. Możliwość indywidualnego ułożenia programu rehabilitacji dostosowanego do potrzeb i możliwość pacjenta.

Sprawy organizacyjne:

Prosimy o zabranie na turnus: orzeczenia o niepełnosprawności, dokumentacji medycznej oraz aktualnych zdjęć RTG, USG.