Stół pionizacyjny ERIGO PRO to urządzenie do wczesnej rehabilitacji, wykorzystujące zrobotyzowaną pionizację i stymulację FES.

Erigo pozwala na pionizację pacjenta i stymulację poprzez system elektronicznych siłowników, fizjologiczny ruch kroczenia inaczej zwany steppingiem. System, który stymuluje odruchy fizjologicznego kroczenia umożliwiają wczesną mobilizację i skuteczną terapię dla pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i krążeniowymi z równoczesną pionizacją. We wczesnej rehabilitacji u pacjentów neurologicznych, bezpieczeństwo i aktywna stymulacja są kluczowymi rozwiązaniami do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Erigo łączy w sobie wertykalizację z cyklicznym obciążeniem i ruchem nóg, co przeciwdziała negatywnym efektom długotrwałego leżenia, pozwalając jednocześnie na przywrócenie prawidłowego funkcjonowania wielu narządów. Pacjenci wertykalizowani za pomocą Erigo nie cierpią z powodu gwałtownego spadku ciśnienia krwi w wyniku pionizacji.

erigo pro 1
erigo pro 2

Zastosowanie FES w stole pionizacyjnym ERIGO (funkcjonalna stymulacja elektryczna)

Erigo z FES efektywnie wspiera zwiększenie przepływu krwi w kończynach dolnych, co pomaga ograniczyć efekt gwałtownego spadku ciśnienia podczas pionizacji pacjenta. Erigo FES jest w pełni zsynchronizowane z cyklicznym ruchem nóg, a możliwość wykorzystania do 8-kanałów elektrostymulacji daje możliwość precyzyjnego sterowania siłą i intensywnością skurczów mięśni. FES zsynchronizowany z ruchem kończyn i obsługiwany z interfejsu oprogramowania.

Zalety stosowania Erigo:

  • wczesna pionizacja pacjenta z jednoczesną stymulacją fizjologicznego ruchu kroczenia ( tzw. stepping),
  • wczesne zapoczątkowanie pionizacji oraz usprawnienia ruchu kończyn dolnych,
  • lepsza stabilizacja krążeniową pacjentów pionizowanych
  • mobilizację pacjentów unieruchomionych w łóżku ,
  • skuteczną ochronę przed powikłaniami związanymi z unieruchomieniem pacjenta,