Fenomen rezonansu stochastycznego polega na wykorzystaniu wibracji i szumów, które stymulując aparat mięśniowo-stawowy oddziałują na poprawę koordynacji ruchowej. Zmiany impulsów maj± na celu trenowanie współdziałania receptorów, mózgu i mięśni, co powoduje bardziej efektywne, dostosowane do danych wymagań przebiegi ruchów.

Rezonans Stochastyczny jest wyjątkowo skutecznym zabiegiem profilaktycznym i terapeutycznym w przypadkach licznych schorzeń neurologicznych i ortopedycznych oraz urazów, w szczególności w przypadku zaburzeń ruchu.

Rezonans stochastyczny:

  • poprawia naukę motoryczną poprzez optymalizację selekcji informacji w mózgu i uwalnianie neuroprzekaźników (np. dopaminy) oraz aktywację obszarów mózgu,
  • poprawia zdolność chodzenia poprzez aktywację rdzeniowych generatorów rytmu,
  • poprawia sterowanie odruchami, optymalnie regulując refleks,
  • poprawia sposób działania i wzrost zespołów komórek nerwowych i chroni komórki nerwowe,
  • poprawia timing ruchów poprzez aktywację móżdżka.
Podczas terapii rezonansem stochastycznym pacjent wyprowadzany jest z równowagi szybko, w sposób zmienny i nieprzewidywalny. Bodźce te trenują układ nerwowo-mięśniowy i prowadzą m.in. do tego, że pacjent jest w stanie lepiej kontrolować swoje ruchy.