Program Dr Neuronowski to nowatorskie narzędzie terapeutyczne wspomagające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego opracowaną przez zespół kierowany przez panią prof. dr hab. Elżbietę Szeląg.

dr neuronowski

Oprogramowanie przeznaczone do stosowania w celach terapeutycznych pozwala na łagodzenie i kompensowanie skutków niepełnosprawności, związanych z deficytami w obszarze mowy i innych funkcji poznawczych. Program przeznaczony jest dla użytkownika od 5-go roku życia do późnej starości. Dostosowuje się on do indywidualnych potrzeb i możliwości konkretnej osoby monitorując jej postępy na bieżąco. Ponadto narzędzie cechuje się ciekawą grafiką, co znacznie podnosi jego atrakcyjność dla użytkownika.

Stosowane jest w celu poprawy zdolności poznawczych, usprawnienia funkcjonowania umysłu, wspomagania deficytów, neurorehabilitacji w obszarach:

  • funkcji zarządczych,
  • uwagi,
  • szybkości reagowania,
  • pamięci i uczenia się,
  • mowy i języka,
  • sekwencjonowania dźwięków