Pragma pozwala na bezpieczne i funkcjonalne pionizowanie, w trakcie którego możliwe jest regulowanie siły nacisku stóp na podłoże (angażując mięśnie posturalne). Fizjoterapeuta może elastycznie podwieszać np. kończyny górne, głowę i angażować wszystkie receptory odpowiedzialne za równowagę: wzrok, układ przedsionkowy, dotyk, propriocepcję. Reedukacja chodu z urządzeniem Pragma pozwala na zachowanie wszystkich jego faz. Angażowane są taśmy mięśniowe wykorzystywane podczas fizjologicznego chodu. Odbywa się to bezpiecznie (bez możliwości upadków), przy czym zjawisko chodu inspirowane jest przez samego ćwiczącego. Pacjent bezpośrednio decyduje o długości kroku, jego szybkości i odległości, którą chce pokonać. Znajdując się w pozycji pionowej podczas wykonywania ćwiczeń pacjent może angażować mięśnie posturalne, synergistyczne i stabilizujące. Jego pozycja jest cały czas specjalnie niestabilna (wahliwa), ale bezpieczna i zmuszająca go do stałej świadomej kontroli posturalnej. Elastyczne, pionowe odciążenie pozwala na wykonywanie ćwiczeń sensomotorycznych mających istotny wpływ na propriocepcję i ruchy lokomocyjne. Umożliwia ćwiczenie podskoków z jednoczesnym obracaniem się w dół osi długiej ciała.

Co umożliwia urządzenie PRAGMA?

  • bezpieczeństwo podczas ćwiczeń dzięki zastosowaniu elastycznego podwieszenia
  • swobodę ruchów przy ćwiczeniach
  • ćwiczenia poprawiające równowagę oraz balans
  • ćwiczenia czucia głębokiego (propriocepcja)
  • ćwiczenia chodu z wykorzystaniem bieżni
pragma neuron