Platforma dynamograficzna GAMMA to platforma do oceny i treningu równowagi, chodu i czynności dynamicznych. Gamma to nowoczesna dwupłytowa platforma dynamograficzna umożliwiająca zarówno testowanie jak i trening pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Gamma zapewnia profesjonalny trening sportowców oraz pacjentów z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała. Dzięki bazie pacjentów możemy prowadzić rzetelny rejestr postępów w rehabilitacji.

Co umożliwia platforma dynamograficzna GAMMA?

  • analiza dystrybucji obciążenia w osi pionowej,
  • dynamiczny i statyczny pomiar obciążenia,
  • ocena równowagi i balansu pacjentów,
  • pomiar m.in. przyspieszenia, prędkości, siły,
  • stymulowanie naturalnej równowagi,
  • biofeedback umożliwia prawidłowe dociążanie stóp, przenoszenie ciężaru ciała, stabilizację miednicy, a także uaktywnianie słabszej połowy ciała