W Centrum Neuron w Bydgoszczy możliwe jest skorzystanie z INTENSYWNEGO PROGRAMU TERAPII RĘKI – HABILIS proponowany program to rehabilitacja kończyn górnych o nowatorskim połączeniu metod fizjoterapeutycznych takich jak PNF i Bobath z dynamicznymi ortezami SaeboFlex i SaeboReach. Więcej informacji i zapisy tel. 603-555-176

O TERAPII

Celem autorskiego projektu Habilis – Intensywnego Programu Terapii Ręki jest stworzenie pacjentowi maksymalnie najlepszych warunków dla odzyskiwania funkcji w niedowładnej ręce.
Proponowany program to rehabilitacja po udarze o nowatorskim połączeniu metod fizjoterapeutycznych takich jak PNF i Bobath z dynamicznymi ortezami SaeboFlex i SaeboReach.

CELE:

  • Poprawa kontroli ruchu całej ręki
  • Wzmocnienie mięśni stabilizujących rękę, czyli obręczy barkowej i tułowia
  • Zmniejszenie spastyczności w całej ręce
  • Eliminowanie kompensacyjnych ruchów ręką
  • Przywracanie funkcji palców dłoni, czyli chwytania i puszczania przedmiotów
  • Poznanie nowych możliwości funkcjonalnych i innowacyjnej terapii.

ZALETY:

Intensywność – ćwiczenia ręki po udarze o niespotykanej do tej pory ilość powtórzeń i oddziaływaniu stymulującym zmiany naprawcze w mózgu.
Czas ćwiczeń – ilość jednostek terapeutycznych dobierana jest indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego pacjenta.
Maksymalna skuteczność dzięki połączeniu specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i innowacji z zakresu rehabilitacji po udarze.

O PROGRAMIE:

Rehabilitacja po udarze w postaci Intensywnego Programu to 3-4 tygodnie, a zalecana intensywność  to 3 godziny terapii dziennie w przypadku.
Dla osób potrzebujących rehabilitacji po udarze przez  dłuższy okres w naszym Programie istnieje możliwość prowadzenia jej przez kilka tygodni lub miesięcy.
Na czas trwania Programu mogą wpływać różne czynniki takie jak zakładany cel prowadzonej rehabilitacji po udarze, istniejący stopień niedowładu i dynamika dotychczasowej poprawy. Ostateczną decyzję o jego długości podejmuje pacjent.
Liczba i długość przerw w  ćwiczeniach ustalana jest zgodnie z potrzebami pacjenta i oceną terapeuty.
Każdemu pacjentowi  ćwiczącemu w Programie zapewniamy jego własną ortezę SaeboFlex lub SaeboReach (z zestawu  Habilis)na cały okres trwania Programu oraz możliwość bezpłatnego korzystania z innowacyjnych produktów SaeboMAS  i Saebo MyoTrac Infinity (elektrostymulacja z EMG i biofeedbackiem).