mgr Renata Głuszak-Kosiedowska

logopeda, neurologopeda

 • szkolenie z zakresu terapii mowy (elektryzacji krtani), terapii dysfagii i terapii porażeń nerwów twarzowych z zastosowaniem systemu VocaSTIM,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • praca z dzieckiem autystycznym w zakresie werbalizacji,
 • metody postępowania w mutyzmie,
 • interwencja kryzysowa wobec dzieci młodzieży i dorosłych,
 • potrzeby ucznia chorego somatycznie,
 • diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich,
 • metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną,
 • coaching jako metoda pracy,
 • metody aktywne w terapii,
 • prawidłowa emisja i profilaktyka zburzeń głosu,
 • metoda Celestyna Freineta w procesie edukacyjnym i terapeutycznym,
 • warsztat umiejętności społecznych,
 • pacjent po laryngektomii,
 • dysfagia u dzieci i dorosłych.
renata głuszak kosiedowska