mgr Renata Głuszak-Kosiedowska

logopeda, neurologopeda

 • szkolenie z zakresu terapii mowy (elektryzacji krtani), terapii dysfagii i terapii porażeń nerwów twarzowych z zastosowaniem systemu VocaSTIM,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • praca z dzieckiem autystycznym w zakresie werbalizacji,
 • metody postępowania w mutyzmie,
 • interwencja kryzysowa wobec dzieci młodzieży i dorosłych,
 • potrzeby ucznia chorego somatycznie,
 • diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich,
 • metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną,
 • coaching jako metoda pracy,
 • metody aktywne w terapii,
 • prawidłowa emisja i profilaktyka zburzeń głosu,
 • metoda Celestyna Freineta w procesie edukacyjnym i terapeutycznym,
 • warsztat umiejętności społecznych,
 • pacjent po laryngektomii,
 • dysfagia u dzieci i dorosłych

 

Szkolenia:

 • „Neurorehabilitacja traktu ustno- twarzowego”,
 • „Praca z systemem C-Eye w ocenie pracy pacjenta, rehabilitacji i komunikacji”,
 • „Zastosowanie Vocastim w uszkodzeniach obwodowych” ,
 • „Integracja sensoryczna w autyzmie”
 • „Ruchu Rozwijającego W. Schelburn”,
 • „ Kinesjotaping w logopedii”,
 • Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa (tDCS)”,
 • „Praca z oddechem u pacjentów z niestabilnością oddechowo- fonacyjną”,
 • „Oddychanie i jego wpływ na staw żuchwowo- skroniowy”,
 • „Funkcja połykania w kontekście terapii logopedycznej”,
 • „Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci”,
 • „Metoda werbo- tonalna”- trzy stopnie,
 • „Samoregulacja dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym”,
 • „Relaksacja żuchwy- ćwiczenia praktyczne”, „Metody stabilizacji stawu żuchwowo- skroniowego, „Praktyczne podejście do muskulatury twarzy i obręczy barkowej”,
 • „Jąkanie- od teorii do praktyki”,
 • „Szybko, szybko, co na to mój mózg?”- stymulowanie pracy mózgu u dzieci i dorosłych”,
 • „Stymulacja oro- facjalna u dzieci z zaburzeniami smaku, węchu i dotyku”.
 • „Terapia manualna w gabinecie logopedycznym”,
 • „Elektrostymulacja w logopedii”,
 • „Szkolenie z zakresu terapii mowy (elektryzacji krtani), terapii dysfagii i terapii porażeń nerwów twarzowych z zastosowaniem systemu VocaSTIM”,
 • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
 • „Metody postępowania w mutyzmie”,
 • „Potrzeby dziecka chorego somatycznie”,
 • „Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich”,
 • „Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną”,
 • „Coaching jako metoda pracy”,
 • „Metody aktywne w terapii”,
 • „Prawidłowa emisja i profilaktyka zburzeń głosu”,
 • „Pacjent po laryngektomii”,
 • „ Porażenie nerwu twarzowego z elementami nerwowo- mięśniowego torowaniaPNF”.
renata głuszak kosiedowska