mgr Małgorzata Cichańska

Kierownik ds. medycznych

  • pielęgniarka, pedagog
  • studia podyplomowe:
  • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia,

kursy:

  • instruktorski ACLS,
  • ESHM/EDTC obsługi komory hiperbarycznej,
  • specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych
  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
unk2