mgr Kamila Majder-Schulz

logopeda, neurologopeda, tyflopedagog, oligofrenologopeda

szkolenia:

  • terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia,
  • szkolenie z zakresu terapii mowy (elektryzacji krtani), terapii dysfagii i terapii porażeń nerwów twarzowych z zastosowaniem systemu VocaSTIM,
  • elementy masażu w terapii neurologopedycznej,
  • wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej,
  • ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg M.D. Klein i T.A. Delaney oral-motor treatment strategies in children,
  • program językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych stopień I,
  • kurs: języka migowego I stopnia dla pedagogów.
kamila majder schulz