Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percepcji słuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu. Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe.

Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funkcjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej. Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku. Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.

tomatis
tomalis

Terapia TOMATIS – Dla kogo?

Obecnie , zarówno w Polsce , jak i na całym świecie z terapii metodą prof.  Tomatisa korzystają dzieci , młodzież i dorośli z dysfunkcjami ruchowymi i słuchowymi, zaburzeniami w rozwoju motoryki małej i dużej, deficytami rozwojowymi w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych, dzieci niedosłyszące, z mózgowym porażeniem dziecięcym, epilepsją czy afazją, dzieci przedwcześnie urodzone. Z terapii korzystają również osoby z zaburzeniami rozwoju psychicznego , autyzmem, zespołem Downa, a także osoby z zaburzeniami rozwoju mowy i języka, zaburzeniami dezintegracyjnymi i hiperkinetycznymi, zaburzeniami zachowania i emocji, z nadpobudliwością ruchową oraz zaburzeniami funkcjonowania społecznego. Terapia skierowana jest również do pacjentów u których stwierdzono m.in. depresję , wypalenie zawodowe, szumy uszne, stres czy chorobę Méniére’a, osoby po udarze, uszkodzeniu mózgu.

Terapia Tomatis – jak wygląda?

Całość terapii obejmuje 3 etapy:

  • diagnoza – badanie uwagi słuchowej za pomocą audiometru
  • faza pasywna – w której stosuje się muzykę oraz wysoko przefiltrowany głos matki
  • faza aktywna – polegająca na mówieniu do mikrofonu i słuchaniu własnego głosu w słuchawkach powietrzno – kostnych
badanie sluchu

Terapia TOMATIS – pakiet turnusowy – Neuron Małe Gacno

Turnus zawiera 48 godzin terapii (standardowy turnus w Ośrodku Neuron), terapie do wyboru – ustalane na podstawie wywiadu z rodzicem i konsultacji lekarskiej/ fizjoterapeutycznej. Dzienny czas terapii Tomatis zależy od wieku pacjenta oraz problemu. O ilości godzin terapii decyduje specjalista w Ośrodku Neuron.

Terapia Tomatis podczas turnusu rehabilitacyjnego:

  • I etap – 11 dni-  diagnoza, następnie od 2 do 3 godzin terapii Tomatis dziennie. Przerwa 3-4 tygodnie minimum
  • II etap – 10 dni po 1,5 / 2 godziny dziennie terapii Tomatis
  • III etap – 10 dni po 1,5/ 2 godziny dziennie terapii Tomatis

Ilość godzin, długość etapów może ulec zmianie, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Decyzję podejmuje terapeuta w uzgodnieniu z rodzicem, z zachowaniem zasad programowania i prowadzenia terapii według zaleceń A. Tomatisa, w taki sposób, aby uzyskać najbardziej optymalne efekty terapii.