Kurs koncepcji Halliwick - kurs podstawowy Halliwick

Kurs akredytowany przez Stowarzyszenie "Halliwick Polska"

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia uczestniczenia w aktywnościach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się (IHA 2000).

Koncepcja stosowana jest w wielu krajach na całym świecie i jest szczególnie ceniona przez terapeutów, jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami pochodzenia neurologicznego, chorych z zaburzeniami słuchu i wzroku, oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu i uczeniu się.

10-cio punktowy program  koncepcji Halliwick stanowi podstawę nauczania niezależnego poruszania się w wodzie i pływania dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na rodzaj i stopień ich niepełnosprawności. Stosowany może być z powodzeniem przy prowadzeniu zajęć z maluchami do 4 roku życia jak i w nauce dzieci, młodzieży i dorosłych.

Koncepcja Halliwick przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i sprawnych. Koncepcja Halliwick to charakterystyczna i unikatowa forma nauczania – nowych umiejętności pływak nabywa poprzez udział w różnego rodzaju aktywnościach wodnych, zabawach i grach.

turnusy rehabilitacyjne małe gacno (8)

Dla kogo przeznaczony jest kurs Halliwick?

Jest to kurs specjalistyczny z zakresu nauki pływania wg zasad Koncepcji Halliwick zorganizowany zgodnie z przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick (International Halliwick Association). Przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, a także pedagogów specjalnych, instruktorów pływania pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

WYMAGANIA:

Uczestnik powinien być oswojony ze środowiskiem wodnym i wykazać się pływaniem na poziomie rekreacyjnym oraz umiejętnością zanurkowania. Ukończenie Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick daje możliwości prowadzenia zajęć w wodzie z:

 • osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystroficznymi, przepukliną oponowo – rdzeniową
 • osobami z zespołem Downa
 • osobami dorosłymi po wylewach lub uszkodzeniach rdzenia kręgowego
 • osobami z autyzmem
 • osobami z ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się
 • osobami z upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego
terapia w wodzie

Program

Zajęcia teoretyczne (15 godzin):

 1. Historia i filozofia Koncepcji Halliwick, pomoce wypornościowe
 2. 10-cio Punktowy Program Koncepcji Halliwick
 3. Kontrola oddychania
 4. Właściwości środowiska wodnego – fizyka wody
 5. Bezpieczeństwo na basenie
 6. Porozumiewanie się z osobami niepełnosprawnymi
 7. Testy na odznaki, sprawdzanie i zapisywanie postępów
 8. Zabawy i praca w grupie
 9. Nauczanie

Zajęcia praktyczne (10 godzin):

 1. Techniki prawidłowego wchodzenia do basenu i opuszczania go przez osoby niepełnosprawne
 2. Różne sposoby zmian pozycji z wykorzystaniem technik rotacyjnych
 3. Zasady kontroli równowagi, osiągania pozycji bezpiecznych do oddychania
 4. Techniki wsparć stosowanych odpowiednio do możliwości i umiejętności w wodzie osób z różnymi niepełnosprawnościami
 5. Zabawy i aktywności dla różnych poziomów umiejętności
 6. Praca w grupach
koncepcja halliwick kurs podstawowy

PROWADZĄCY:

mgr Krzysztof Miłkowski – Wykładowca Halliwick (IHA Rec. Lecturer)

Instruktor/Terapeuta Watsu (WABA Rec.), Terapeuta Halliwick, Terapeuta Bad Ragaz Ring Method, Dyplomowany Terapeuta PNF, na co dzień pracujący w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli z osobami niepełnosprawnymi, głównie z uszkodzeniami i zaburzeniami neurologicznymi. Od kilkunastu lat zajmuje się usprawnianiem i wspomaganiem rozwoju z wykorzystaniem środowiska wodnego.

SZCZEGÓŁY KURSU:

Kurs trwa 4 dni, 25 h zegarowych (15 h zajęć teoretycznych i 10 h zajęć praktycznych w wodzie)

Ilość uczestników: max 10 osób

Terminy kursów:   19-21.09.2024,  12-15.12.2024

Lokalizacja: Ośrodek Rehabilitacji Neuron – Małe Gacno

CENA: 1750 PLN

INFORMACJE I ZAPISY:

telefon: 690 047 411

e-mail: michal@osrodekneuron.pl