Zabiegi elektrostymulacji są skutecznym uzupełnieniem terapii logopedycznej. Są całkowicie bezpieczne – impulsy TENS posiadają niskie natężenie i stymulują jedynie nerwy czuciowe na powierzchni skóry. Do elektrostymulacji wykorzystuje się wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. Polega on na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie podniebienia miękkiego lub języka w celu usprawnienia ich funkcji.

Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe podniebienia, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni. Sam zabieg trwa od 5 do 25 min (czas uzależniony od wieku i zaburzeń) i jest bezbolesny. W zależności od stanu wrażliwości skórnej pacjent może odczuwać lekkie mrowienie lub może nie odnotować żadnych odczuć.

elektrostymulacja logopedia
logopeda1

Najwyższą skuteczność osiąga się poddając serii 20 zabiegów, optymalnie 2-4 razy w tygodniu lub inaczej, wg zaleceń logopedy.

 • po operacji rozszczepu warg i podniebienia,
 • opóźniony rozwój mowy
 • dyslalia obwodowa
 • mowa nosowa (rynolalia)
 • afazja motoryczna
 • dyzartria (zaburzenia artykulacji )
 • wysiękowe zapalenie uszu (zaburzenia pracy trąbki słuchowej), niedosłuchy
 • problemy z połykaniem pokarmów
 • porażeniem nerwu twarzowego, porażeniem mózgowe
 • krztuszenie podczas jedzenia i picia
 • po adenotomii ( usunięciu migdała gardłowego)

Do elektrostymulacji wykorzystuje się wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Dla uzyskania przepływu prądu, który pobudza mięśnie stosuje się dwie elektrody; jedną z elektrod umieszcza się na łopatce, karku lub przedramieniu pacjenta, natomiast drugą elektrodą punktową dotyka się bezpośrednio stymulowane miejsce. Zabieg jest komfortowy, zupełnie bezbolesny. W zależności od stanu wrażliwości skórnej pacjent może odczuwać lekkie mrowienie lub może nie odnotować żadnych odczuć.

Dzięki angażowaniu włókien mięśniowych podniebienia miękkiego i języka do procesu skurczu następuje:

 • wzrost elastyczności tkanek poddawanych zabiegowi;
 • zapobieganie powstawania bliznowców;
 • poprawa siły mięśni;
 • zwiększenie masy oraz objętości mięśni;
 • poprawa ukrwienia okolicy operowanej;
 • wzrost pobudzenia tkanek;
 • przyspieszenie gojenia;
 • zmniejszenie obrzęków pooperacyjnych;
 • działanie przeciwbólowe;
 • działanie przeciwzapalne