Egzoszkielet do rehabilitacji i reedukacji chodu INDEGO

oferuje terapeutom możliwość zapewnienia wysoce zindywidualizowanej terapii chodu, dostosowanej do urazów rdzenia kręgowego i udaru. System Indego Therapy Device oferuje pacjentom urozmaiconą rehabilitację chodu opartą na zasadach nauki funkcji motorycznych. Terapeuci prowadzący trening mogą regulować poziom wsparcia oferowany przez urządzenie Indego, używając aplikacji dla systemu IOS. Poziom pomocy można regulować osobno dla stawów biodrowych i kolanowych, umożliwiając dobranie ustawień w sposób precyzyjny i indywidualny. Oprogramowanie w urządzenie INDEGO umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów chodu pacjenta tj. długość kroku, kadencja, symetria chodu oraz prowadzenie raportów z przeprowadzonych sesji terapeutycznych.  Egzoszkielet posiada opcję regulacji parametrów kroków w czasie rzeczywistym w celu odtworzenia naturalnego chodu oraz zgodnego z zaplanowanym programem treningu umiejętności motorycznych.