Eyefeel – C EYE (urządzenie popularnie zwane cyberokiem) to program zawierający zestaw gotowych ćwiczeń i animacji, a także dający możliwość tworzenia własnych treści terapeutycznych. Służy do ćwiczenia wzroku, terapii rozwojowej, komunikowania się i rozrywki. Program został przystosowany do obsługi zarówno poprzez dotyk, jak również za pomocą wzroku.

 

cyberoko
CYBEROKO 2

Korzyści z pracy z C-eye:

  •  bezcenna komunikacja z bliską osobą poprzez komunikat tekstowy lub piktogramy (poprawa komunikacji z otoczeniem),
  •  stymulacja funkcji wzrokowo – słuchowo – przestrzennych,
  • stymulacja funkcji językowych,
  • skupienie uwagi,
  • rozwój świadomości,
  • wzrost jakości życia poprzez możliwość komunikacji i rozrywkę w formie muzyki, quizów czy możliwość czytania tekstów,
  • wzrost motywacji do rehabilitacji,
  • poprawa stanu emocjonalnego i psychicznego rodziny, jak i pacjenta,
  • stymulowanie mózgu: tworzenie nowych połączeń neuronalnych, poprawa plastyczności mózgu, „odblokowanie” mowy dzięki emitowanym przez system impulsom,
  • program dedykowany dla dzieci i dorosłych (różne wersje), dający możliwość tworzenia własnych treści terapeutycznych.

Urządzenie stworzone do pracy z pacjentami po urazach czaszkowo mózgowych, udarach mózgu, z dziecięcym porażeniem mózgowym (MPD), z autyzmem, oraz wszystkich u których wskazana jest praca nad w/w funkcjami.

CYBEROKO