EEG Biofeedback jest bezpieczną i skuteczna metodą terapeutyczną, której głównym celem jest poprawa pracy i funkcji mózgu. Najnowsze badania wskazują, że poprzez zastosowanie metody Biofeedback możemy poprawić funkcjonowanie naszego mózgu od 60 do 90% w zależności od stopnia uszkodzenia, możliwości układu nerwowego, aktywności pacjenta oraz wieku. W terapii wykorzystuje się fale mózgowe, zapis bioelektrycznej czynności mózgu o różnej częstotliwości i amplitudzie. Zapis fal mózgowych wyznacza nam prawidłowość lub patologię. Biofeedback jest formą neurorehabilitacji, która łączy w sobie elementy psycho i neurofizjoterapii. Przy użyciu sprzętu komputerowego z dwoma monitorami oraz kodera do rejestracji fal mózgowych można obrazować i modulować czynność bioelektryczną mózgu. W tym celu wykorzystuje się biologiczne sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym a czynnością neurofizjologiczną mózgu osoby trenowanej. Pacjent sam, świadomie może kierować czynnością swoich fal mózgowych. Trening ma bardzo przyjemna formę animacji, gry komputerowej lub filmu. Po przeprowadzeniu odpowiedniej ilości treningów, pozytywne skutki terapii mogą utrzymywać się aż do 10 lat.