KADRA NEURON

Lekarze:

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

Fizjoterapeuci:

 • technik masażysta,
 • PNF podstawowy,
 • urazy mózgowo-czaszkowe,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • certyfikowany terapeuta Saebo.
 • dyplomowany technik masażysta
 • kurs PNF podstawowy,
 • kurs PNF w pediatrii
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • sala doświadczania świata.
 • kurs PNF podstawowy
 • masaż tkanek głębokich
 • medycyna ortopedyczna wg Cyriax`a moduł A
 • certyfikowany użytkownik lokomatu,
 • orteza SAEBO,
 • kurs medycyny ortopedycznej Cyriax,
 • Postępowanie terapeutyczne z pacjentem po urazach rdzenia kręgowego,
 • kurs podstawowy badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji BOBATH.
 • suche igłowanie
 • pinoterapia
 • terapia wisceralna
 • kurs rozwijający IBITA Bobath
 • certyfikowany terapeuta EKSO
 • certyfikat LOKOMAT Trainer

Ukończone kursy:

 • Certyfikat ukończenia kursu podstawowego uznawanego przez IBITA „Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath”;
 • Certyfikat ukończenia kursu IPNFA – Advanced (level 3A) in Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (koncecja M. Knott) – Dyplomowany Terapeuta PNF;
 • Kurs podstawowy według koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Kurs PNF 2 (koncepcja M. Knott);
 • Kurs podstawowy według koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Kurs PNF 1 (koncepcja M. Knott);
 • Certyfikat ukończenia Kursu Masażu Tkanek Głębokich;
 • Certyfikat z szkolenia: „Praktyczne podejście do terapii w podwieszeniu w praktyce fizjoterapeutycznej”;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

Zainteresowania:

 • piłka nożna
 • rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna
 • podróże
 • terapia punktów spustowych z zastosowaniem suchej igłoterapii oraz mezoterapii kolagenem
 • terapia manualna wg Typaldosa Fascial Distortion Model
 • Cyriax
 • kinesiology taping
 • doradca suplementacji I stopnia
 • instruktor sportu kulturystyki i fitness
 • kurs podstawowy PNF
 • kurs podstawowy badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji BOBATH
 • IBITA Bobath kurs rozwijający
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath – kurs podstawowy
 • kurs plastrowanie kinezjologiczne
 • kurs Anatomy Trains Structure and Function
 • kurs Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • kurs terapii MEDEK
 • kurs BEBALANCED Funktional Training
 • kurs podstawowy PNF
 • kurs urazy rdzenia kręgowego – postępowanie terapeutyczne
 • Certyfikowany użytkownik LOKOMAT
 • Certyfikowany terapeuta EKSO
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii – szkolenie
 • szkolenie LOKOMAT Trainer
 • Kurs NDT BOBATH Terapia Neurorozwojowa – kurs podstawowy
 • Terapia małego dziecka z obciążonym wywiadem neurologicznym
 • kurs Pinoterapia
 • kurs podstawowy Halliwick
 • Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji BOBATH

 • Kurs podstawowy PNF

 • Kurs plastrowanie kinezjologiczne

 • Kurs terapia manualna punktów spustowych w dysfunkcjach układu ruchu

 • Szkolenie fizjoterapia w pracy z osobami chorującymi na choroby otępienne

 • Kurs Kwalifikowanej pierwszej pomocy – tytuł ratownika

 • IBITA Bobath kurs rozwijający
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath – kurs podstawowy
 • Kurs podstawowy PNF
 • szkolenie obsługi LOKOMAT
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
 • Kurs NDT BOBATH Terapia Neurorozwojowa – kurs podstawowy
 • Terapia małego dziecka z obciążonym wywiadem neurologicznym
 • kurs Pinoterapia
 • magister fizjoterapii
 • Pnf Basic 1 i 2
 • MTG – Masaż Tkanek Głębokich
 • IBITA Bobath – dla dorosłych
 • Stymulacja bazalna do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym I stopnia
 • Szkolenie obsługi LOKOMATU
 • Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu
 • PNF Podstawowy
 • PNF Rozwijający
 • CYRIAX A
 • Szkolenie obsługi EGSO
 • IBITA Bobath kurs rozwijający – kończyna górna
 • Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA
 • Mechaniczna przyrządowa regulacja powięzi w tearapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych w zaburzeniach czynnościowych narządu ruchu.
 • Ukończenie szkolenia I stopnia i uzyskany tytuł Trenera Biofeedback EEG I stopnia
 • Magister fizjoterapii
 • Kurs podstawowy PNF
 • Kurs Taping Rehabilitacyjny i w sporcie
 • Obsługa LOKOMAT
 • Technik masażysta
 • Szkolenie z pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłych, resuscytacji dorosłych i dzieci oraz wykorzystania AED
 • Certyfikat ” Terapia Biofeedback EEG oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności „
 • Studia podyplomowe w zakresie Przygotowania pedagogicznego
 • Stymulacja Bazalna koncepcji Profesora A.Frochlicha
 • Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa (tDCS)
 • Stymulacja bazalna – kurs podstawowy
 • kurs podstawowy badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji BOBATH
 • PNF podstawowy,
 • NDT Bobath,
 • NDT Bobath Baby,
 • kurs Integracji Sensorycznej I stopnia,
 • thera-band academy,
 • diagnoza profilu rozwojowego osób dorosłych i młodzieży z upośledzeniem umysłowym – szkolenie,
 • jak wzbogacić warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą aby wzbudzić zainteresowanie i aktywność – szkolenie,
 • alternatywne formy terapii – szkolenie,
 • taniec, ruch i przestrzeń w czterech porach roku – warsztaty cz. I i II,
 • problemy kliniczne i wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • analiza chodu w MPD,
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia,
 • kynoterapeuta.
 • kurs pedagogiczny,
 • kurs thera-band academy
 • studia podyplomowe – terapia zajęciowa,
 • zastosowanie tlenoterapii w opiece przedszpitalnej
 • Trójpłszaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda „Zukunft-Huber”
 • Osteopatyczne zabiegi w pediatrii
 • ukończyła kurs Anatomy Trans w neurologii dziecięcej
 • Neuropsychologia dorosłego
 • HEG biofeedback – kurs doszkalający
 • technik masażysta: masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, terapia taktylna, refleksoterapia, masaż segmentarny, masaż tensegracyjny, masaż motylkowy, masaż Shantala, masaż bańką chińską, masaż gorącymi kamieniami, masaż kosmetyczny, masaż sportowy
 • ukończony kurs KinesioTaing podstawowy
 • ukończony kurs Taping rehabilitacyjny
 • ukończony kurs Pinopresura
 • ukończony kurs Funkcjonalny Trening Sensomotoryczny BeBalanced
 • ukończone siedmiostopniowe szkolenie Terapii czaszkowo-krzyżowej
 • Teoria i praktyka biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anaomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania Terapii czaszkowo-krzyżowej
      Pływy i pulsacje, zaiskrzenia
  Zaawansowane techniki TCK
  Trauma i terapia, somatoemocjonalne odwijanie, Polyvagal System wg S. Porgisa, terapie wg p. Levina
  Różne oblicza układu odpornościowego, praca z narządami wewnętrznymi
  Praca z dziećmi
  Zasady pracy terapeutycznej z kobietą w ciąży, noworodkiem i niemowlęciem
 • Anatomy Trains Structure and Function Taśmy anatomiczne
  FRSB Łuki stóp i kończyna dolna
  FRSB Wachlarze stawu biodrowego
  FRSB Jama brzucha, oddech i klatka piersiowa
  FRSB Tensegracja kręgosłupa
  FRSB Barki i ramiona
  FRSB Głowa, szyja żuchwa
 • Sala doświadczania świata
 • licencjat fizjoterapii i studia magisterskie z fizjoterapii,
 • kurs PNF podstawowy,
 • kurs: terapia tkanek miękkich w pediatrii,
 • warsztaty: symulacja rozwoju dziecka metodą Weroniki Sherborne,
 • trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci,
 • wolontariusz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
 • ukończyła kurs NDT Bobath dla dzieci
 • mgr fizjoterapii,
 • kurs PNF,
 • kurs terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego,
 • kurs stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne
 • Kurs IBITA Bobath dla dorosłych
 • Fizjoterapia – studia licencjackie i magisterskie

 • Kosmetologia pielęgnacyjna – studia podyplomowe

 • Pielęgniarstwo – studia licencjackie (w trakcie)

 • Kurs: Zawodowy kurs masażu i niekonwencjonalnych metod leczenia

 • Kurs: Masaż klasyczny I i II stopnia

 • Kurs: Fizjoterapia uroginekologiczna kobiet – moduł I i II

 • Kurs: Blizna – terapia kompleksowa

 • Kurs: tDCS Innowacyjna metoda neuromodulacji

 • Kurs: Terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego

 • masaże:klasyczne,lecznicze,segmentarny, punktowy,drenaż limfatyczny,
 • masaż Shantala,
 • masaż gorącymi kamieniami,
 • masaż lomi lomi,
 • masaż bańką chińską,
 • masaż tkanek głębokich (MTG)
 • terapia ręki I i II stopnia Daignoza, terapia, warsztat
 • masaż tkanek głębokich
 • plastrowanie kinezjologiczne w dysfunkcjach układu ruchu – aspekty praktyczne
 • stymulacja bilateralna ciała w masażu tajskim
 • warsztaty masażu Gua Sha
 • Kurs podstawowy stymulacji bazalnej koncepcji profesora A.Frohlich’a

Specjaliści

logopeda, neurologopeda

 • szkolenie z zakresu terapii mowy (elektryzacji krtani), terapii dysfagii i terapii porażeń nerwów twarzowych z zastosowaniem systemu VocaSTIM,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • praca z dzieckiem autystycznym w zakresie werbalizacji,
 • metody postępowania w mutyzmie,
 • interwencja kryzysowa wobec dzieci młodzieży i dorosłych,
 • potrzeby ucznia chorego somatycznie,
 • diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich,
 • metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną,
 • coaching jako metoda pracy,
 • metody aktywne w terapii,
 • prawidłowa emisja i profilaktyka zburzeń głosu,
 • metoda Celestyna Freineta w procesie edukacyjnym i terapeutycznym,
 • warsztat umiejętności społecznych,
 • pacjent po laryngektomii,
 • dysfagia u dzieci i dorosłych.
logopeda, neurologopeda, tyflopedagog, oligofrenologopeda

szkolenia:

 • terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia,
 • szkolenie z zakresu terapii mowy (elektryzacji krtani), terapii dysfagii i terapii porażeń nerwów twarzowych z zastosowaniem systemu VocaSTIM,
 • elementy masażu w terapii neurologopedycznej,
 • wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej,
 • ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg M.D. Klein i T.A. Delaney oral-motor treatment strategies in children,
 • program językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych stopień I,
 • kurs: języka migowego I stopnia dla pedagogów.
 • Terapeuta integracji sensorycznej,
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • Pedagog specjalny, oligofrenopedagog – terapeuta autyzmu,
 • Szkolenie „ Integracja sensoryczna w terapii autyzmu” ,
 • Szkolenie „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju językowego. Programowanie rozwoju języka”,
 • Szkolenie Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, profil psychoedukacyjny PEP-r E. Schoplera,
 • Warsztaty : „ Autyzm a seksualność”,
 • Szkolenie „ Forum autyzmu, zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”,
 • Szkolenie : Wykorzystanie Sali Doświadczenia Świata w zajęciach indywidualnych i grupowych,
 • Szkolenie : Metoda Krakowska,
 • terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • Szkolenie „ Dziecko autystyczne w szkole”
 • Urządzenia wykorzystujące Ruch Oczu w Terapii, Diagnozie i Komunikacji Dziecka”
 • Sensoplatyka ® – wstęp i trener I stopnia
 • Terapia ręki – szkolenie I i II stopnia
 • Szkolenie I stopnia AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem

 • Szkolenie II stopnia AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem

 • Szkolenie „ Funkcje wzrokowe”

 • Kurs „Ruchy oczu – diagnoza i terapia”

 • Szkolenie „Zmysły w autyzmie. Zaburzenia procesów integracji sensorycznej – zmysły i autostymulacje”

Specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog

• Ukończenie studiów magisterskich na kierunkuPsychologia na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
• Ukończenie studiów podyplomowych: Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
• Ukończenie studiów podyplomowych: Psychologia Transportu na Uniwersytecie Warszawskim 
• Ukończenie studiów podyplomowych: Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 
• Ukończenie czteroletniego szkolenia specjalizacyjnego organizowanego przez Klinikę Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr1 im. dr. A.Jurasza w Bydgoszczy
• Zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną CEM w Łodzi i uzyskanie tytułu neuropsychologa oraz specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej  (nr 006/2018.2/40).

logopeda, pedagog

 • Afazja – diagnoza i terapia
 • C-Eye i eyefeel w neurorehabilitacji i komunikacji
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
 • Webinary organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej:
 • Programowanie języka u osób dorosłych z afazją
 • Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją

Kadra kierownicza Centrum Rehabilitacji Neuron Bydgoszcz Fordon

  • kierownik ds. medycznych
  • pielęgniarka, pedagog
  • studia podyplomowe:
  • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia,

kursy:

 • instruktorski ACLS,
 • ESHM/EDTC obsługi komory hiperbarycznej,
 • specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

kierownik ds. Administracyjnych Centrum Neuron w Bydgoszczy

 • administracja,
 • politologia,
 • zarządzanie finansami i marketing,
 • zarządzanie kadrami medycznymi,
 • szkolenie biofeedback I i II,
 • kurs ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
 • kurs sala doświadczania świata.