Mając na celu poszukiwanie nowych form pomocy naszym podopiecznym nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współpraca w obszarze naukowo-badawczym obejmować będzie realizację badań naukowych dotyczących funkcjonowania oraz neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgu. Badania prowadzone będą po wyrażeniu zgody potencjalnych uczestników badań (ewentualnych opiekunów badań) oraz z zachowaniem ich anonimowości. Realizacja badań będzie zgodna z zasadami etyki i metodologii nauk społecznych oraz kodeksem etyczno-zawodowym specjalistów takich jak psychologowie i neurologopedzi, a ich celem będzie wyłącznie cel naukowy.