KADRA NEURON

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

kierownik ds. Administracyjnych Centrum Neuron w Bydgoszczy

 • administracja,
 • politologia,
 • zarządzanie finansami i marketing,
 • zarządzanie kadrami medycznymi,
 • szkolenie biofeedback I i II,
 • kurs ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
 • kurs sala doświadczania świata.
  • kierownik ds. medycznych
  • pielęgniarka, pedagog
  • studia podyplomowe:
  • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia,

kursy:

 • instruktorski ACLS,
 • ESHM/EDTC obsługi komory hiperbarycznej,
 • specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
 • technik masażysta,
 • PNF podstawowy,
 • urazy mózgowo-czaszkowe,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • certyfikowany terapeuta Saebo.
 • dyplomowany technik masażysta
 • kurs PNF podstawowy,
 • kurs PNF w pediatrii
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • sala doświadczania świata.
 • kurs PNF podstawowy,
 • masaż tkanek głębokich,
 • medycyna ortopedyczna wg Cyriax`a moduł A,
 • certyfikowany użytkownik lokomatu,
 • orteza SAEBO,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • sala doświadczania świata
 • kurs medycyny ortopedycznej Cyriax,
 • Postępowanie terapeutyczne z pacjentem po urazach rdzenia kręgowego,
 • – kurs podstawowy badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji BOBATH.
WYKSZTAŁCENIE pedagog specjalny, tyflopeadagog, terapeuta widzenia

 

KURSY I SZKOLENIA

 • Wady wzroku w orzecznictwie i dysleksji rozwojowej – podstawowe zasady
 • interpretacji zaświadczeń okulistycznych dla celów oświatowych
 • Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabowidzących
 • Dysleksja czy zaburzenie widzenia obuocznego – podstawy ortoptyki
 • Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna w dysleksji – podstawy
 • Po drugiej stronie dysleksji
 • Diagnoza i usprawnianie widzenia słabo widzących dzieci przy pomocy „Programu rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem” N.C. Barragi i J.E. Moris
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna dziecka dyslektycznego
 • Rozwojowy Program Percepcji Dotykowej i Rozpoznawania Znaków Brajlowskich
 • Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci w wieku 0-5 lat
 • Trening widzenia, twórczy ruch i zintegrowane widzenie
 • Pedagogika zabawy
 • Kinezjologia Edukacyjna I i II stopnia
 • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rehabilitacji wzroku słabowidzących
 • masaże:klasyczne,lecznicze,segmentarny, punktowy,drenaż limfatyczny,
 • masaż Shantala,
 • masaż gorącymi kamieniami,
 • masaż lomi lomi,
 • masaż bańką chińską,
 • masaż tkanek głębokich (MTG)
 • terapia ręki I i II stopnia Daignoza, terapia, warsztat
 • masaż tkanek głębokich
 • plastrowanie kinezjologiczne w dysfunkcjach układu ruchu – aspekty praktyczne
 • stymulacja bilateralna ciała w masażu tajskim
 • warsztaty masażu Gua Sha
 • Terapeuta integracji sensorycznej,
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • Pedagog specjalny, oligofrenopedagog – terapeuta autyzmu,
 • Szkolenie „ Integracja sensoryczna w terapii autyzmu” ,
 • Szkolenie „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju językowego. Programowanie rozwoju języka”,
 • Szkolenie Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, profil psychoedukacyjny PEP-r E. Schoplera,
 • Warsztaty : „ Autyzm a seksualność”,
 • Szkolenie „ Forum autyzmu, zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”,
 • Szkolenie : Wykorzystanie Sali Doświadczenia Świata w zajęciach indywidualnych i grupowych,
 • Szkolenie : Metoda Krakowska,
 • terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • Szkolenie „ Dziecko autystyczne w szkole”
 • Urządzenia wykorzystujące Ruch Oczu w Terapii, Diagnozie i Komunikacji Dziecka”
 • Sensoplatyka ® – wstęp i trener I stopnia
 • Terapia ręki – szkolenie I i II stopnia

Ukończone kursy:

 • Certyfikat ukończenia kursu podstawowego uznawanego przez IBITA „Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath”;
 • Certyfikat ukończenia kursu IPNFA – Advanced (level 3A) in Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (koncecja M. Knott) – Dyplomowany Terapeuta PNF;
 • Kurs podstawowy według koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Kurs PNF 2 (koncepcja M. Knott);
 • Kurs podstawowy według koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Kurs PNF 1 (koncepcja M. Knott);
 • Certyfikat ukończenia Kursu Masażu Tkanek Głębokich;
 • Certyfikat z szkolenia: „Praktyczne podejście do terapii w podwieszeniu w praktyce fizjoterapeutycznej”;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

Zainteresowania:

 • piłka nożna
 • rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna
 • podróże
 • kurs plastrowanie kinezjologiczne
 • kurs Anatomy Trains Structure and Function
 • kurs Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • kurs terapii MEDEK
 • kurs BEBALANCED Funktional Training
 • kurs podstawowy PNF
 • kurs urazy rdzenia kręgowego – postępowanie terapeutyczne
 • Certyfikowany użytkownik LOKOMAT
 • Certyfikowany terapeuta EKSO
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii – szkolenie
 • szkolenie LOKOMAT Trainer
 • Absolwent CM UMK w Bydgoszczy

 • Kurs podstawowy PNF

 • Mechaniczne diagnozowanie i terapia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie (moduł A lędźwiowy)

 • Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA

 • Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji BOBATH

 • Kurs podstawowy PNF

 • Kurs plastrowanie kinezjologiczne

 • Kurs terapia manualna punktów spustowych w dysfunkcjach układu ruchu

 • Szkolenie fizjoterapia w pracy z osobami chorującymi na choroby otępienne

 • Kurs Kwalifikowanej pierwszej pomocy – tytuł ratownika

 • Kurs podstawowy PNF
 • szkolenie obsługi LOKOMAT
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
 • magister fizjoterapii
 • Pnf Basic 1 i 2
 • MTG – Masaż Tkanek Głębokich
 • IBITA Bobath – dla dorosłych
 • Stymulacja bazalna do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym I stopnia
 • Szkolenie obsługi LOKOMATU
 • Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu
 • PNF Podstawowy
 • PNF Rozwijający
 • CYRIAX A
 • Szkolenie obsługi EGSO

Ukończenie szkolenia I stopnia i uzyskany tytuł Trenera Biofeedback EEG I stopnia

Magister fizjoterapii

Kurs podstawowy PNF

Kurs Taping Rehabilitacyjny i w sporcie

Obsługa LOKOMAT

Technik masażysta

Szkolenie z pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłych, resuscytacji dorosłych i dzieci oraz wykorzystania AED

Certyfikat ” Terapia Biofeedback EEG oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności ”

Studia podyplomowe w zakresie Przygotowania pedagogicznego

 • Technik masażysta
 • Kinesiology taping basic
 • PNF podstawowy
 • PNF w pediatrii
 • Podstawy terapii narzędziowej IASTM
 • Diagnostyka funkcjonalna i łańcuchy mięśniowe w treningu motorycznym
 • IBITA Bobath dla dorosłych
 • PNF podstawowy
 • Cyriax A B C
 • Kaltenborn 1,2,3

Psycholog, doktorantka z zakresu neuropsychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, terapeuta tDCS, współautor prac naukowych, m. in. na temat mikropolaryzacji mózgu.

Ukończyła psychologię (specjalność: psychologia zdrowia i rehabilitacji) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w sanatorium, gdzie prowadziła terapię neuropsychologiczną z pacjentami z oddziałów rehabilitacyjnych neurologicznych i kardiologicznych oraz udzielała wsparcia psychologicznego dla pacjentów na oddziale psychiatrycznym geriatrycznym i w ośrodkach dziennego pobytu dla osób starszych, gdzie zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych i emocjonalnych w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych i powstałych na skutek uszkodzenia mózgu. Prowadzi również działania psychoedukacyjne i udziela wsparcia psychologicznego dla pacjentów i ich rodzin. Interesuje się nowoczesnymi technikami wspierania funkcjonowania poznawczego.

Najważniejsze szkolenia:

 • 2021 – Terapia neuropsychologiczna – wybrane zagadnienia cz. I i II (SCTP-B)
 • 2020 – Neuropsychologia w psychiatrii (SCTP-B)
 • 2020 – Diagnostyka neuropsychologiczna w wybranych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego (SCTP-B)
 • 2019 – Neurorehabilitacja u pacjentów po udarach mózgu i w przebiegu stwardnienia rozsianego (90Consulting)
 • 2019 – Raport z badania neuropsychologicznego (SCTP-B)
 • 2019 – Terapia schematów (Ośrodek Terapii Sensica)
 • 2018 – Neuroanatomia funkcjonalna w praktyce klinicznej (SCTP-B)
 • 2018 – Innowacyjna metoda neuromodulacji – tDCS (Biomed)
 • PNF podstawowy,
 • NDT Bobath,
 • NDT Bobath Baby,
 • kurs Integracji Sensorycznej I stopnia,
 • thera-band academy,
 • diagnoza profilu rozwojowego osób dorosłych i młodzieży z upośledzeniem umysłowym – szkolenie,
 • jak wzbogacić warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą aby wzbudzić zainteresowanie i aktywność – szkolenie,
 • alternatywne formy terapii – szkolenie,
 • taniec, ruch i przestrzeń w czterech porach roku – warsztaty cz. I i II,
 • problemy kliniczne i wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • analiza chodu w MPD,
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia,
 • kynoterapeuta.
 • kurs pedagogiczny,
 • kurs thera-band academy
 • studia podyplomowe – terapia zajęciowa,
 • zastosowanie tlenoterapii w opiece przedszpitalnej
 • Trójpłszaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda „Zukunft-Huber”
 • Osteopatyczne zabiegi w pediatrii
 • ukończyła kurs Anatomy Trans w neurologii dziecięcej
 • Neuropsychologia dorosłego
 • HEG biofeedback – kurs doszkalający
 • mgr fizjoterapii
 • wewnętrzne szkolenie z obsługi lokomatu
 • kurs podstawowy PNF (koncepcja M. KNOTT)
 • masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, terapia taktylna, refleksoterapia, masaż segmentarny, masaż tensegracyjny, masaż motylkowy, masaż Shantala, masaż bańką chińską, masaż gorącymi kamieniami, masaż kosmetyczny, masaż sportowy,
 • terapia cranio-sakralna (terapia czaszkowo-krzyżowa – TCK),
 • kurs kinesiotaping podstawowy,
 • sala doświadczania świata,
 • kurs Różne oblicza układu odpornościowego,
 • finished course pinopresury
 • technik masażysta: masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, terapia taktylna, refleksoterapia, masaż segmentarny, masaż tensegracyjny, masaż motylkowy, masaż Shantala, masaż bańką chińską, masaż gorącymi kamieniami, masaż kosmetyczny, masaż sportowy
 • ukończony kurs KinesioTaing podstawowy
 • ukończony kurs Taping rehabilitacyjny
 • ukończony kurs Pinopresura
 • ukończony kurs Funkcjonalny Trening Sensomotoryczny BeBalanced
 • ukończone siedmiostopniowe szkolenie Terapii czaszkowo-krzyżowej
 • Teoria i praktyka biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anaomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania Terapii czaszkowo-krzyżowej
      Pływy i pulsacje, zaiskrzenia
  Zaawansowane techniki TCK
  Trauma i terapia, somatoemocjonalne odwijanie, Polyvagal System wg S. Porgisa, terapie wg p. Levina
  Różne oblicza układu odpornościowego, praca z narządami wewnętrznymi
  Praca z dziećmi
  Zasady pracy terapeutycznej z kobietą w ciąży, noworodkiem i niemowlęciem
 • Anatomy Trains Structure and Function Taśmy anatomiczne
  FRSB Łuki stóp i kończyna dolna
  FRSB Wachlarze stawu biodrowego
  FRSB Jama brzucha, oddech i klatka piersiowa
  FRSB Tensegracja kręgosłupa
  FRSB Barki i ramiona
  FRSB Głowa, szyja żuchwa
 • Sala doświadczania świata

logopeda, neurologopeda

 • szkolenie z zakresu terapii mowy (elektryzacji krtani), terapii dysfagii i terapii porażeń nerwów twarzowych z zastosowaniem systemu VocaSTIM,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • praca z dzieckiem autystycznym w zakresie werbalizacji,
 • metody postępowania w mutyzmie,
 • interwencja kryzysowa wobec dzieci młodzieży i dorosłych,
 • potrzeby ucznia chorego somatycznie,
 • diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich,
 • metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną,
 • coaching jako metoda pracy,
 • metody aktywne w terapii,
 • prawidłowa emisja i profilaktyka zburzeń głosu,
 • metoda Celestyna Freineta w procesie edukacyjnym i terapeutycznym,
 • warsztat umiejętności społecznych,
 • pacjent po laryngektomii,
 • dysfagia u dzieci i dorosłych.
 • licencjat fizjoterapii i studia magisterskie z fizjoterapii,
 • kurs PNF podstawowy,
 • kurs: terapia tkanek miękkich w pediatrii,
 • warsztaty: symulacja rozwoju dziecka metodą Weroniki Sherborne,
 • trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci,
 • wolontariusz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
 • ukończyła kurs NDT Bobath dla dzieci
 • nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu  oligofrenopedagogiki, terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem autystycznym i zaburzeniami zachowania,
 • kurs „ Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – rozpoznanie i praca z zachowaniami problemowymi” oraz kurs terapii pedagogicznej w  zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
 • swoje pomysły edukacyjne wykorzystuje w pracy z dziećmi pracując w szkole integracyjnej od dwudziestu lat po to, aby w niekonwencjonalny sposób aktywizować  ich procesy umysłowe, rozwijać kreatywne myślenie, pobudzać do refleksji i uogólnień, wszystko stara się robić w konwencji zabawy i samodzielnego doświadczania  świata,
 • prowadzi warsztaty dla innych nauczycieli, studentów i rodziców,
 • współautorka książki „O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach 1-3”, autorką wielu scenariuszy zajęć i artykułów. Brała  udział w projektach badawczych, takich jak: „Dzieci myślą. Jak skutecznie uczyć dzieci myślenia matematycznego”, „Dyscyplina we współczesnej klasie szkolnej w ujęciu socjokulturowym” (projekt realizowany przy współpracy Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy i Uniwersytetu w Ostrawie), „Klucz do uczenia się” – Galiny Doyla,
 • od kilku lat aktywnie działa w „Bydgoskim Bąblu Matematycznym”,
 • współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych.
 • ukończenie warsztatu „Nauka czytania według prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej”
 • Studia wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki  o specjalności nauczanie początkowe – z wychowaniem przedszkolnym – nauczyciel dyplomowany,
 • Studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej,
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
 • Kurs specjalistyczny Metoda Dobrego Startu w wymiarze 100 godzin,
 • szkolenie Sensoplastyka® – Wstęp
 • kurs doskonalący na bazie Metody Ruchu Rozwijającego V.Sherborne
 • kurs doskonalący z zakresu terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i z zaburzeniami pokrewnymi,
 • Kurs wstępny z pedagogiki zabawy oraz Kurs I i II stopnia z diagnozy i terapii ręki – tytuł terapeuty ręki.
 • Metoda Warnkego – praktyczne zastosowanie treningu słuchowego, wzrokowego, motorycznego w terapii trudności szkolnych. Prowadzenie treningu za pomocą urządzenia BrainBoy Universal
 • Certyfikat BioMed – ukończenie szkolenia EEG-BIOFEEDBACK I stopnia
 • MS Teams w pracy zdalnej.
 • C-Eye®:  Terapia i komunikacja w jednym.
 • Czytanie uczestniczące w AAC.
 • Książka do porozumiewania się – osobista pomoc w AAC.
 • EYEFEEL w terapii i komunikacji.
 • NUMICON – podstawowe umiejętności matematyczne
 • NUMICON – złożone umiejętności matematyczne.

Warsztaty:

 • Arteterapia,
 • „Spójrz inaczej” – szkolenie przygotowujące do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • Wyzwalanie twórczej aktywności dzieci – pedagogika C. Freineta,
 • Choreoterapia  – tańce w kręgu,
 • Stare i nowe zabawy muzyczno-ruchowe,
 • Tańce ludowe i towarzyskie na lekcjach wychowania fizycznego,
 • Wykorzystanie gier i zabaw matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej,
 • Kurs wstępny z pedagogiki zabawy,
 • Mam w swojej klasie nadpobudliwe dziecko … i co dalej?,
 • Muzyka , ruch, taniec – formą terapii w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Kurs doskonalący z zakresu terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i z zaburzeniami pokrewnymi
 • kurs I i II stopnia z diagnozy i terapii ręki – tytuł terapeuty ręki
 • szkolenie z zakresu programowania i robotyki,
 • szkolenie z systemu C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabiltacji i komunikacji,
 • szkolenie „Metoda Montessori – poziom I
 • Numicon – kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania
logopeda, neurologopeda, tyflopedagog, oligofrenologopeda

szkolenia:

 • terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia,
 • szkolenie z zakresu terapii mowy (elektryzacji krtani), terapii dysfagii i terapii porażeń nerwów twarzowych z zastosowaniem systemu VocaSTIM,
 • elementy masażu w terapii neurologopedycznej,
 • wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej,
 • ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg M.D. Klein i T.A. Delaney oral-motor treatment strategies in children,
 • program językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych stopień I,
 • kurs: języka migowego I stopnia dla pedagogów.
 • Pedagog,
 • Oligofrenopedagog,
 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia wg J. Ayres „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”,
 • Integracja sensoryczna w autyzmie,
 • Zaburzenia procesów regulacji sensorycznej u dzieci urodzonych przedwcześnie,
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym,
 • Arteterapia,
 • Szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – szkolny program interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”,
 • Kurs Pierwszej Pomocy
 • Ukończyła kurs „Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci”
 • ukończyła kurs Terapia Ręki Plus
 • kurs podstawowy PNF
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa, I i II moduł
 • Kurs przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS)
 • 7-stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej
 • Powięź – zintegrowane techniki mięśniowo-powięziowe
 • stymulacja bilateralna ciała w masażu tajskim oraz warsztaty masażu Gua Sha
 • mgr fizjoterapii,
 • kurs PNF,
 • kurs terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego,
 • kurs stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne
 • Kurs IBITA Bobath dla dorosłych
 • terapia punktów spustowych z zastosowaniem suchej igłoterapii oraz mezoterapii kolagenem
 • terapia manualna wg Typaldosa Fascial Distortion Model
 • Cyriax
 • kinesiology taping
 • doradca suplementacji I stopnia
 • instruktor sportu kulturystyki i fitness
 • kurs podstawowy PNF
 • kurs podstawowy badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji BOBATH
 • Teoria, diagnoza, terapia dysartrii u osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi
 • Usprawnianie po laryngektomii
 • Dysfagia u dzieci
 • Afazja – diagnoza i terapia
 • Emisja głosu
 • Diagnoza i terapia jąkania st. I
 • Diagnoza i terapia jąkania st. II
 • Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza i terapia
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju…
 • Kurs bazowy Masażu Shantala
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
 • Nadwrażliwość jamy ustnej u dzieci
 • Karmienie dziecka z MPD
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial Disorders
 • Terapia ręki I i II st.
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa
 • Metoda SI we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci
 • Efektywna krótkoterminowa terapia jąkania
 • Wspomaganie karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii
 • Wczesna ocena oralno-motorycznych zaburzeń karmienia dziecka
 • Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z jedzeniem
 • Terapia pozycji oralnej
 • Masaż logopedyczny
 • Masaż Shantala – kurs instruktorski
 • Szkoła jedzenia
 • Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji dźwięków mowy
 • Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniamu neurologicznymi (moduł I)
 • Metoda werbo-tonalna
 • Procedura przejścia z żywienia dojelitowego na lub pozajelitowego na żywienie doustne
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • Neurologopeda, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dysfagii, neuroterapeuta. QEEG a EEG biofeedback
 • Szkolenie QEEG a EEG Biofeedback
 • Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS)
 • Szkolenie EEG-Biofeedback I stopnia
 • QEEG II stopnia
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
 • EEG dla neuroterapeutów
 • EEG i QEEG II stopnia
 • W trakcje studiów z neuropsychologii
 • Zaawansowana interpretacja map QEEG
 • Interpretacja zapisu EKG
 • Dyzartria u dzieci i dorosłych
 • Swoiste wzory padaczkopodobne w EEG
 • „Neuropsychologia dorosłego”
 • „HEG biofeedback. Kurs doszkalający
 • kurs podstawowy kinesiology taping.
 • przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa ( tDCS)
 • ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo- obręcz barkowa
 • I kongres PNF w Polsce – uczestnik
 • PNF kurs podstawowy
 • zastosowanie koncepcji PNF u chorych z głębokim niedowładem kończyny górnej po uszkodzeniu mózgu
 • McKenzie moduł A,B,C,D
 • Metody neurofizjologiczne i terapia manualna w fizjoterapii dzieci i dorosłych
 • Udział w konferencji śpiączka i stany ograniczonej świafomości. komunikacja niewerbalna- możliwości i najnowsze rozwiązania
 • Neurorehabilitacja pacjentów po przebytym urazie czaszkowo-mózgowym
 • Koncept Bobath poziom podstawowy
 • Warsztaty i terapia finkcjonalna pacjentów neurologicznych
 • Terapia taktylna
 • Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona
 • Kurs masaży modelujących sylwetkę
 • Intensywna fizjoterapia pacjentów po uszkodzeniu OUN
 • szkolenie Lokomat Trainer
 • mgr fizjoterapii
 • PNF podstawowy
 • kurs rehabilitacja pacjentów po uszkodzeniu OUN
 • kurs Masażu Tkanek Głębokich
 • nstruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness/ćwiczenia siłowe
 • trener personalny
 • kurs z zakresu treningu funkcjonalnego
 • udział w Kongresie WCPT 2019 Geneva (certyfikat)
 • prezentacja własnej pracy badawczej pt. Knowledge of proper form of basic strength training exercises and injury occurrence among strength training men na WCPT 2019 (certyfikat)

Logopeda, neurologopeda, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza- terapia- masaż
 • Zespół Aspergera i Autyzm- czyli jak pracować z dzieckiem zagadką
 • Afazja- zaburzenia funkcji językowych
 • mgr fizjoterapii;
 • dyplomowany technik masażysta;
 • kurs podstawowy PNF;
 • kurs terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego;
 • szkolenie wewnętrzne z obsługi Lokomatu;
 • kurs plastrowanie kineziologiczne w dysfunkcjach narządu ruchu;
 • szkolenie z pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłych, resuscytacji dorosłych i dzieci oraz wykorzystania AED.
 • PNF podstawowy
 • Kinesiotaping
 • Pinoterapia
 • Neurorehabilitacja z terapia funkcjonalną ręki
 • Terapia ręki
 • Anatomia palpacyjna – w trakcie
 • Masaż Tkanek Głębokich
 • Manualne Techniki Leczenia dyskopatii lędźwiowej w fazie ostrej
 • Suche igłowanie – medyczna akupunktura moduł I
 • Kinesiology Taping
 • Warsztaty i terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego
 • Fizjoterapia w geriatrii
 • Zintegrowane metody fizjoterapii
 • Terapia manualna w neurologii – moduł I – w trakcie
 • Anatomia palpacyjna z rozluźnianiem struktur mięśniowo-powięziowych – I moduł – w takcie