KADRA NEURON

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

kierownik ds. Administracyjnych Centrum Neuron w Bydgoszczy

 • administracja,
 • politologia,
 • zarządzanie finansami i marketing,
 • zarządzanie kadrami medycznymi,
 • szkolenie biofeedback I i II,
 • kurs ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
 • kurs sala doświadczania świata.
  • kierownik ds. medycznych
  • pielęgniarka, pedagog
  • studia podyplomowe:
  • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia,

kursy:

 • instruktorski ACLS,
 • ESHM/EDTC obsługi komory hiperbarycznej,
 • specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
 • technik masażysta,
 • PNF podstawowy,
 • urazy mózgowo-czaszkowe,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • certyfikowany terapeuta Saebo.
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • PNF podstawowy,
 • certyfikowany użytkownik Lokomat,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit
 • dyplomowany technik masażysta
 • kurs PNF podstawowy,
 • kurs PNF w pediatrii
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • sala doświadczania świata.
 • technik masażysta,
 • kurs PNF podstawowy,
 • chiropraktyka McTimoney-Corley’a,
 • Postępowanie terapeutyczne z pacjentem po urazach rdzenia kręgowego,
 • kurs Rehabilitation in spinal cord injuries – therapeutic approach.
 • technik masażysta,
 • taping kliniczny z elementami ortopedii,
 • certyfikowany użytkownik lokomatu,
 • PNF Basic (w trakcie kursu),
 • trener personalny (w trakcie kursu),
 • Postępowanie terapeutyczne z pacjentem po urazach rdzenia kręgowego.
 • terapia ręki I i II stopnia
 • obsługa rezonansu stochastycznego
 • szkolenie z zastosowania kombinezonu therasuit
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia,
 • analiza chodu w MPD,
 • PNF podstawowy,
 • certyfikowany użytkownik Lokomat,
 • sala doświadczania świata.
 • I stopień Integracja Sensoryczna
 • kurs podstawowy Biofeedback
 • kurs PNF,
 • przezczaszkowa stymulacja mózgu (mikropolaryzacja),
 • diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą Mc Kenziego.
 • kurs PNF podstawowy,
 • masaż tkanek głębokich,
 • medycyna ortopedyczna wg Cyriax`a moduł A,
 • certyfikowany użytkownik lokomatu,
 • orteza SAEBO,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • sala doświadczania świata
 • kurs medycyny ortopedycznej Cyriax,
 • Postępowanie terapeutyczne z pacjentem po urazach rdzenia kręgowego,
 • – kurs podstawowy badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji BOBATH.
WYKSZTAŁCENIE pedagog specjalny, tyflopeadagog, terapeuta widzenia

 

KURSY I SZKOLENIA

 • Wady wzroku w orzecznictwie i dysleksji rozwojowej – podstawowe zasady
 • interpretacji zaświadczeń okulistycznych dla celów oświatowych
 • Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabowidzących
 • Dysleksja czy zaburzenie widzenia obuocznego – podstawy ortoptyki
 • Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna w dysleksji – podstawy
 • Po drugiej stronie dysleksji
 • Diagnoza i usprawnianie widzenia słabo widzących dzieci przy pomocy „Programu rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem” N.C. Barragi i J.E. Moris
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna dziecka dyslektycznego
 • Rozwojowy Program Percepcji Dotykowej i Rozpoznawania Znaków Brajlowskich
 • Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci w wieku 0-5 lat
 • Trening widzenia, twórczy ruch i zintegrowane widzenie
 • Pedagogika zabawy
 • Kinezjologia Edukacyjna I i II stopnia
 • masaże:klasyczne,lecznicze,segmentarny, punktowy,drenaż limfatyczny,
 • masaż Shantala,
 • masaż gorącymi kamieniami,
 • masaż lomi lomi,
 • masaż bańką chińską,
 • masaż tkanek głębokich (MTG)
 • terapia ręki I i II stopnia Daignoza, terapia, warsztat
 • masaż tkanek głębokich
 •  absolwentka CM UMK w Bydgoszczy,
 •  kurs PNF Basic,
 •  kurs Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej (moduły podstawowy i rozwijający)
 •  kurs Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne (moduły I i II)
 •  kurs Kinezjotaping,
 •  kurs Niemowlęcy masaż Shantala,
 •  kurs Masaż ciężarnych,
 •  warsztaty Osteopatyczna terapia blizn oraz ich korelacja z zaburzeniami w obrębie powięzi piersiowo-lędźwiowej,
 •  warsztaty Postawa ciała jako reakcja motoryczna z uwzględnieniem roli powięzi w propriocepcji,
 •  wychowawca kolonijny,
 • ukończyła kurs SUCHE IGŁOWANIE Dry needling,
 • kurs Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych,
 • kurs Basiskurs Basale Stimulation,
 • szkolenie EEG-BIOFEEDBACK I STOPNIA,
 • szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS)
 • Terapeuta integracji sensorycznej,
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • Pedagog specjalny, oligofrenopedagog – terapeuta autyzmu,
 • Szkolenie „ Integracja sensoryczna w terapii autyzmu” ,
 • Szkolenie „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju językowego. Programowanie rozwoju języka”,
 • Szkolenie Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, profil psychoedukacyjny PEP-r E. Schoplera,
 • Warsztaty : „ Autyzm a seksualność”,
 • Szkolenie „ Forum autyzmu, zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”,
 • Szkolenie : Wykorzystanie Sali Doświadczenia Świata w zajęciach indywidualnych i grupowych,
 • Szkolenie : Metoda Krakowska,
 • terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • Szkolenie „ Dziecko autystyczne w szkole”
 • Urządzenia wykorzystujące Ruch Oczu w Terapii, Diagnozie i Komunikacji Dziecka”
 • Sensoplatyka ® – wstęp i trener I stopnia
 • Terapia ręki – szkolenie I i II stopnia
 • technik masażysta,
 • kurs niemowlęcy masaż Shantala,
 • kurs masażu ciężarnych,
 • warsztaty Osteopatyczna terapia blizn oraz ich korelacja z zaburzeniami w obrębie powięzi piersiowo-lędźwiowej,
 • kurs podstawowy PNF
 • kurs podstawowy koncepcji PNF
 • kurs Kinesiotapingu (KT1,KT2)
 • kurs: „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w oparciu o metody behawioralne”
 • kurs: „ Stymulacja rozwoju dziecka z zastosowaniem metody Weroniki Sherborne”
 • kurs: „ Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych”
 • kurs: „ Odruchy pierwotne. Terapia skutków braku lub słabych odruchów pierwotnych”
 • kurs Masaż Tkanek Głębokich z Anatomią Palpacyjną
 • Kynoterapeuta
 • kurs instruktora Rekreacji Ruchowej- jazda konna
 • licencja zawodowa instruktora hipoterapii

Ukończone kursy:

 • Certyfikat ukończenia kursu podstawowego uznawanego przez IBITA „Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath”;
 • Certyfikat ukończenia kursu IPNFA – Advanced (level 3A) in Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (koncecja M. Knott) – Dyplomowany Terapeuta PNF;
 • Kurs podstawowy według koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Kurs PNF 2 (koncepcja M. Knott);
 • Kurs podstawowy według koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Kurs PNF 1 (koncepcja M. Knott);
 • Certyfikat ukończenia Kursu Masażu Tkanek Głębokich;
 • Certyfikat z szkolenia: „Praktyczne podejście do terapii w podwieszeniu w praktyce fizjoterapeutycznej”;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

Zainteresowania:

 • piłka nożna
 • rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna
 • podróże
 • PNF podstawowy,
 • NDT Bobath,
 • NDT Bobath Baby,
 • kurs Integracji Sensorycznej I stopnia,
 • thera-band academy,
 • diagnoza profilu rozwojowego osób dorosłych i młodzieży z upośledzeniem umysłowym – szkolenie,
 • jak wzbogacić warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą aby wzbudzić zainteresowanie i aktywność – szkolenie,
 • alternatywne formy terapii – szkolenie,
 • taniec, ruch i przestrzeń w czterech porach roku – warsztaty cz. I i II,
 • problemy kliniczne i wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • analiza chodu w MPD,
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia,
 • kynoterapeuta.
 • kurs pedagogiczny,
 • kurs thera-band academy
 • studia podyplomowe – terapia zajęciowa,
 • zastosowanie tlenoterapii w opiece przedszpitalnej
 • Trójpłszaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda “Zukunft-Huber”
 • Osteopatyczne zabiegi w pediatrii
 • mgr fizjoterapii
 • wewnętrzne szkolenie z obsługi lokomatu
 • kurs podstawowy PNF (koncepcja M. KNOTT)
 • masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, terapia taktylna, refleksoterapia, masaż segmentarny, masaż tensegracyjny, masaż motylkowy, masaż Shantala, masaż bańką chińską, masaż gorącymi kamieniami, masaż kosmetyczny, masaż sportowy,
 • terapia cranio-sakralna (terapia czaszkowo-krzyżowa – TCK),
 • kurs kinesiotaping podstawowy,
 • sala doświadczania świata,
 • kurs Różne oblicza układu odpornościowego,
 • finished course pinopresury
 • kurs PNF podstawowy,
 • technik masażysta,
 • dietetyk,
 • taping kliniczny,
 • instruktor rekreacji ruchowej,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • szkolenie certyfikowane z obsługi lokomatu,
 • sala doświadczania świata,
 • NDT Bobath
 • kurs: funkcjonalna terapia powięziona
 • I, II i III stopień Integracja Sensoryczna
 • studia podyplomowe Trener Personalny
 • kurs zastosowania kombinezonów SPIO
 • kurs terapia ręki
 • kurs Anatomy Trains in Structure & Function
 • szkolenie EEG-BIOFEEDBACK I stopnia
 • uczestnictwo w module III szkolenia “Terapia Intergracji Sensorycznej
  Ayres”
 • Uczestnictwo w warsztatach “Prawidłowa motoryczna ontogeneza w pierwszym roku życia dziecka, ocena neurorozwojowa – praca z pacjentem”
 • kurs terapii MEDEK

logopeda, neurologopeda

 • szkolenie z zakresu terapii mowy (elektryzacji krtani), terapii dysfagii i terapii porażeń nerwów twarzowych z zastosowaniem systemu VocaSTIM,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • praca z dzieckiem autystycznym w zakresie werbalizacji,
 • metody postępowania w mutyzmie,
 • interwencja kryzysowa wobec dzieci młodzieży i dorosłych,
 • potrzeby ucznia chorego somatycznie,
 • diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich,
 • metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną,
 • coaching jako metoda pracy,
 • metody aktywne w terapii,
 • prawidłowa emisja i profilaktyka zburzeń głosu,
 • metoda Celestyna Freineta w procesie edukacyjnym i terapeutycznym,
 • warsztat umiejętności społecznych,
 • pacjent po laryngektomii,
 • dysfagia u dzieci i dorosłych.
 • licencjat fizjoterapii i studia magisterskie z fizjoterapii,
 • kurs PNF podstawowy,
 • kurs: terapia tkanek miękkich w pediatrii,
 • warsztaty: symulacja rozwoju dziecka metodą Weroniki Sherborne,
 • trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci,
 • wolontariusz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
 • nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu  oligofrenopedagogiki, terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem autystycznym i zaburzeniami zachowania,
 • kurs „ Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – rozpoznanie i praca z zachowaniami problemowymi” oraz kurs terapii pedagogicznej w  zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
 • swoje pomysły edukacyjne wykorzystuje w pracy z dziećmi pracując w szkole integracyjnej od dwudziestu lat po to, aby w niekonwencjonalny sposób aktywizować  ich procesy umysłowe, rozwijać kreatywne myślenie, pobudzać do refleksji i uogólnień, wszystko stara się robić w konwencji zabawy i samodzielnego doświadczania  świata,
 • prowadzi warsztaty dla innych nauczycieli, studentów i rodziców,
 • współautorka książki „O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach 1-3”, autorką wielu scenariuszy zajęć i artykułów. Brała  udział w projektach badawczych, takich jak: „Dzieci myślą. Jak skutecznie uczyć dzieci myślenia matematycznego”, „Dyscyplina we współczesnej klasie szkolnej w ujęciu socjokulturowym” (projekt realizowany przy współpracy Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy i Uniwersytetu w Ostrawie), „Klucz do uczenia się” – Galiny Doyla,
 • od kilku lat aktywnie działa w „Bydgoskim Bąblu Matematycznym”,
 • współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych.
 • ukończenie warsztatu “Nauka czytania według prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej”

logopeda, neurologopeda, terapeuta ręki
szkolenia, kursy warsztaty:

 • terapia ręki,
 • analiza zachowań komunikacyjnych dziecka z autyzmem,
 • stymulacja rozwoju dziecka wg Metody Krakowskiej,
 • dziecko z rozszczepem podniebienia- leczenie wielospecjalistyczne,
 • ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka,
 • diagnoza afazji,
 • techniki niewerbalne w poszukiwaniu skutecznych metod pracy z dzieckiem,
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji,
 • elementy rehabilitacji logopedycznej dzieci z MPD,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn,
 • kurs języka migowego I stopnia dla pedagogów,
 • dyzartria- podstawy teorii, diagnoz i praktyki logopedycznej,
 • rehabilitacja logopedyczna osób po całkowitej laryngektomii.

oligofrenopedagog

 • diagnoza i terapia całościowych zaburzeń rozwoju

szkolenia, kursy, warsztaty:

 • Trzystopniowy kurs z zakresu terapii dziecka z  autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi opartej o teorię uczenia się,
 • Alternatywne, wspomagające sposoby porozumiewania się- PECS,
 • Makaton- Program Rozwoju Komunikacji (I, II stopień + metodyka i zabawy),
 • Arteterapia,
 • warsztaty origami w terapii i edukacji,
 • Sensomotoryczna Terapia Układu Taktylnego S. Masgutovej”,
 • Warsztaty rehabilitacyjno-konsultacyjno- korekcyjne przy wykorzystaniu,
 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula i Gail Dennisona,
 • Warsztaty rehabilitacyjno- konsultacyjno- diagnostyczne: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat,
 • Metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo,
 • Kurs języka migowego dla służb medycznych,
 • Idealny maluch- możliwości stymulowania rozwoju małych dzieci,
 • Felinoterapia, muzykoterapia- nowe formy terapeutyczne w praktyce psychologicznej,
 • kurs wstępny z pedagogiki zabawy,
 • sala doświadczania świata.
 • Studia wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki  o specjalności nauczanie początkowe – z wychowaniem przedszkolnym – nauczyciel dyplomowany,
 • Studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej,
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
 • Kurs specjalistyczny Metoda Dobrego Startu w wymiarze 100 godzin,
 • szkolenie Sensoplastyka® – Wstęp
 • kurs doskonalący na bazie Metody Ruchu Rozwijającego V.Sherborne
 • kurs doskonalący z zakresu terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i z zaburzeniami pokrewnymi,
 • Kurs wstępny z pedagogiki zabawy oraz Kurs I i II stopnia z diagnozy i terapii ręki – tytuł terapeuty ręki.
 • Metoda Warnkego – praktyczne zastosowanie treningu słuchowego, wzrokowego, motorycznego w terapii trudności szkolnych. Prowadzenie treningu za pomocą urządzenia BrainBoy Universal
 • Certyfikat BioMed – ukończenie szkolenia EEG-BIOFEEDBACK I stopnia

Warsztaty:

 • Arteterapia,
 • „Spójrz inaczej” – szkolenie przygotowujące do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • Planowanie pracy korekcyjno-wyrównawczej,
 • Metody realizacji idei integracji sensorycznej przy wykorzystaniu pakietu „Już w szkole”,
 • Wyzwalanie twórczej aktywności dzieci – pedagogika C. Freineta,
 • Choreoterapia  – tańce w kręgu,
 • Stare i nowe zabawy muzyczno-ruchowe,
 • Tańce ludowe i towarzyskie na lekcjach wychowania fizycznego,
 • Wykorzystanie gier i zabaw matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej,
 • Kurs wstępny z pedagogiki zabawy,
 • Koncepcja wychowania muzycznego C. Orffa w praktyce pedagogicznej,
 • Zabawy z chustą animacyjną,
 • Motywowanie uczniów,
 • Bajkoterapia, czyli rola tekstu literackiego w rozwoju osobowości i kształtowaniu postaw u dzieci,
 • Mam w swojej klasie nadpobudliwe dziecko … i co dalej?,
 • Muzyka , ruch, taniec – formą terapii w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Kurs doskonalący z zakresu terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i z zaburzeniami pokrewnymi
 • kurs I i II stopnia z diagnozy i terapii ręki – tytuł terapeuty ręki
 • szkolenia w ramach projektu “Bydgoski Bąbel Matematyczny”
 • Wprowadzenie do programowania na każdym etapie kształcenia,
 • szkolenie z zakresu programowania i robotyki,
 • szkolenie z systemu C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabiltacji i komunikacji,
 • szkolenie “Metoda Montessori – poziom I
logopeda, neurologopeda, tyflopedagog, oligofrenologopeda

szkolenia:

 • terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia,
 • szkolenie z zakresu terapii mowy (elektryzacji krtani), terapii dysfagii i terapii porażeń nerwów twarzowych z zastosowaniem systemu VocaSTIM,
 • elementy masażu w terapii neurologopedycznej,
 • wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej,
 • ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg M.D. Klein i T.A. Delaney oral-motor treatment strategies in children,
 • program językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych stopień I,
 • kurs: języka migowego I stopnia dla pedagogów.
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
 • Craniofacial Therapy Academy – moduł zaawansowany I-II – manualne diagnozowanie i leczenie dysfunkcji głowy, szyi i żuchwy
 • Terapia wisceralna w praktyce fizjoterapeuty
 • Croniofacial Therapy Academy – moduł podstawowy I-III, manualne diagnozowanie i leczenie dysfunkcji głowy, szyi i żuchwy
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w dysfunkcjach głowy, szyi i twarzoczaszki
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu
 • Osteopatia w logopedii
 • Manualna terapia krtani wg Lesley Mathieson
 • Manipulacje i osteopatia krtani (Laryngeal Manipulation and Osteopathy) – diagnozowanie i manualne leczenie zaburzeń głosu
 • Anatomy Trains Il
 • Anatomy Trains I
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych – diagnoza i usprawnianie

 • Kinesiotaping

 • Technik masażysta

 • ukończony kurs pinopresury
 • ukończył kurs Suche igłowanie Dry Needling
 • Neurologopeda i certyfikowany terapeuta C-EYE (cyberoko),
 • wykładowca akademicki – dydaktyk na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Gdańskim, gdzie
 • prowadzi badania naukowe na grupie dzieci z dystrofiami mięśniowymi,
 • doktorantka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Pedagog,
 • Oligofrenopedagog,
 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia wg J. Ayres „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”,
 • Integracja sensoryczna w autyzmie,
 • Zaburzenia procesów regulacji sensorycznej u dzieci urodzonych przedwcześnie,
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym,
 • Arteterapia,
 • Szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – szkolny program interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”,
 • Kurs Pierwszej Pomocy
 • Ukończyła kurs “Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci”
 • ukończyła kurs Terapia Ręki Plus
 • kurs podstawowy PNF
 • lic. fizjoterapii,
 • kurs PNF,
 • kurs terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego,
 • kurs stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne,
 • terapia punktów spustowych z zastosowaniem suchej igłoterapii oraz mezoterapii kolagenem
 • terapia manualna wg Typaldosa Fascial Distortion Model
 • Cyriax
 • kinesiology taping
 • doradca suplementacji I stopnia
 • instruktor sportu kulturystyki i fitness
 • kurs podstawowy PNF
 • Teoria, diagnoza, terapia dysartrii u osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi
 • Usprawnianie po laryngektomii
 • Dysfagia u dzieci
 • Afazja – diagnoza i terapia
 • Emisja głosu
 • Diagnoza i terapia jąkania st. I
 • Diagnoza i terapia jąkania st. II
 • Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza i terapia
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju…
 • Kurs bazowy Masażu Shantala
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
 • Nadwrażliwość jamy ustnej u dzieci
 • Karmienie dziecka z MPD
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial Disorders
 • Terapia ręki I i II st.
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa
 • Metoda SI we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci
 • Efektywna krótkoterminowa terapia jąkania
 • Wspomaganie karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii
 • Wczesna ocena oralno-motorycznych zaburzeń karmienia dziecka
 • Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z jedzeniem
 • Terapia pozycji oralnej
 • Masaż logopedyczny
 • Masaż Shantala – kurs instruktorski
 • Szkoła jedzenia
 • Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji dźwięków mowy
 • Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniamu neurologicznymi (moduł I)
 • Metoda werbo-tonalna
 • Procedura przejścia z żywienia dojelitowego na lub pozajelitowego na żywienie doustne
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • Neurologopeda, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dysfagii, neuroterapeuta. QEEG a EEG biofeedback
 • Szkolenie QEEG a EEG Biofeedback
 • Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS)
 • Szkolenie EEG-Biofeedback I stopnia