Od grudnia 2017 r. w Ośrodku Rehabilitacji i hipoterapii w Cacnie Małym dostępna jest rehabilitacja funkcji poznawczych wspomagana dwoma programami komputerowymi: RehaCom oraz dr Neuronowski.

Rehabilitacja funkcji poznawczych – dla kogo?

Dla osób, u których uszkodzenie mózgu spowodowało deficyty w obrębie pracy mózgu oraz funkcji poznawczych. Czyli pacjenci, którzy mają problem z:

  • pamięcią krótkotrwałą, długotrwałą, roboczą;
  • koncentracją, skupieniem;
  • operacjami myślowymi jak obliczanie, planowanie;
  • koordynacją wzrokowo-ruchową;
  • interpretowaniem bodźców wzrokowych i słuchowych;
  • opóźnionym reagowaniem;
  • szybkim przetwarzaniem informacji oraz uczeniem się nowych informacji;
  • zaburzeniami w obrębie mowy i języka (tj. świadomość fonologiczna, sekwencjonowanie dźwięków, słuch fonematyczny);
  • orientacją czasowo-przestrzenną.

Głównym celem tych programów jest usprawnianie wyżej wymienionych funkcji. Oba programy zalecane są także dla dzieci z autyzmem i ze spektrum autyzmu.

DR NEURONOWSKI

Dr Neuronowski jest nowatorskim programem terapeutycznym dla dzieci i dorosłych. Został skonstruowany na bazie wieloletniego doświadczenia terapeutów. Składa się z 10 modułów zawierających 46 bazowych gier komputerowych usprawniających wyżej wymienione funkcje poznawcze.

Program zapewnia intensywną i wielomodalną stymulację, dostosowaną indywidualnie do użytkownika (tj. do wieku i zdiagnozowanych zaburzeń). Jest także możliwość wyboru ścieżki terapii w zależności od zgłaszanych kłopotów poznawczych. Poziom trudności również jest dobrany indywidualnie do pacjenta.

Program dr Neuronowski dostępny jest w formie tabletu, dlatego zalecany jest dla pacjentów, u których zaburzenia w zakresie motoryki małej nie są dominujące.

SYSTEM REHACOM

System RehaCom już od 1989 roku stosowany jest z powodzeniem w rehabilitacji funkcji poznawczych. Jego przydatność i skuteczność zweryfikowano w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W systemie dostępne jest wiele modułów, które mają na celu rehabilitację wyżej wymienionych funkcji poznawczych. Dużą zaletą programu jest dopasowanie poziomu trudności do możliwości pacjenta oraz monitorowanie efektów terapii. Z programu mogą korzystać dzieci i dorośli.

Do RehaCom dołączony jest panel manipulacyjny, dzięki czemu mogą korzystać z niego pacjenci, u których sprawność motoryki małej stanowi większy problem.