W Bydgoszczy rozpczęliśmy testowanie INDIBA ACTIV. Ta terapia łączy w sobie zalety nowoczesnej fizykoterapii oraz skuteczność współczesnej terapii manualnej. Oparta jest na połączeniu przepływu fal radiowych (prądu radiofrekwencyjnego) o częstotliwości 448 kHz z jednoczesną, odpowiednią terapią manualną.

Bezpośrednie korzyści z wykorzystania INDIBA ACTIV to:
– skrócenie czasu terapii,
– szersze oddziaływanie na pacjenta, przyczyniające się do szybszych efektów terapeutycznych,
– uzyskanie przeciwbólowego czy przeciwzapalnego efektu,

– wspomaganie drenażu tkanek

– możliwość efektywnego wpływu na hipertonię mięśniową,

– mniejszy wysiłek terapeuty włożony w zabieg,

W naszym ośrodku wykorzystujemy tę metodę głównie u pacjentów ze spastyką bedącą konsekwencją udarów mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, mózgowych porażeń dziecięcych i urazów rdzenia kręgowego.

Testowanie potrwa miesiąc, przez ten czas nasi pacjenci bezpłatnie mogą przekonać się o skuteczności tej metody w ramach ćwiczeń na sali.