Specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.