mgr Małgorzata Okoń

  • Specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog

  • Ukończenie studiów magisterskich na kierunkuPsychologia na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

  • Ukończenie studiów podyplomowych: Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

  • Ukończenie studiów podyplomowych: Psychologia Transportu na Uniwersytecie Warszawskim 

  • Ukończenie studiów podyplomowych: Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 

  • Ukończenie czteroletniego szkolenia specjalizacyjnego organizowanego przez Klinikę Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr1 im. dr. A.Jurasza w Bydgoszcz

  • Zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną CEM w Łodzi i uzyskanie tytułu neuropsychologa oraz specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej  (nr 006/2018.2/40).

unk2