mgr Magdalena Lewandowska

  • licencjat z rehabilitacji rekreacji,
  • magister oligofrenopedagog,
  • przygotowanie pedagogiczne,
  • kurs instruktora rekreacji ruchowej,
  • szkolenie biofeedback I stopnia,
  • refleksologia stóp,
  • terapia behawioralna I, II, III°,
  • terapeuta Integracji Sensorycznej I°,
  • podyplomowe studia z psychopedagogiki i pomocy rodzinie -masaż gorącymi kamieniami,
  • terapia czaszkowo-krzyżowa I, II,
  • trening kompetencji umiejętności społecznych,
  • rehabilitacja dzieci i niemowląt w oparciu o terapię sensomotoryczną,
  • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
unk2