mgr Krystian Manicki

Logopeda, pedagog

  • Afazja – diagnoza i terapia
  • C-Eye i eyefeel w neurorehabilitacji i komunikacji
  • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
  • Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci
  • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
  • Webinary organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej:
  • Programowanie języka u osób dorosłych z afazją
  • Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją
unk