mgr Justyna Kuchmistrz

 • Terapeuta integracji sensorycznej
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Pedagog specjalny, oligofrenopedagog – terapeuta autyzmu
 • Szkolenie „ Integracja sensoryczna w terapii autyzmu”
 • Szkolenie „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju językowego. Programowanie rozwoju języka”
 • Szkolenie Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, profil psychoedukacyjny PEP-r E. Schoplera
 • Warsztaty : „ Autyzm a seksualność”
 • Szkolenie „ Forum autyzmu, zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”
 • Szkolenie : Wykorzystanie Sali Doświadczenia Świata w zajęciach indywidualnych i grupowych
 • Szkolenie : Metoda Krakowska
 • terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Szkolenie „ Dziecko autystyczne w szkole”
 • Urządzenia wykorzystujące Ruch Oczu w Terapii, Diagnozie i Komunikacji Dziecka”
 • Sensoplatyka ® – wstęp i trener I stopnia
 • Terapia ręki – szkolenie I i II stopnia
 • Szkolenie I stopnia AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem
 • Szkolenie II stopnia AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem
 • Szkolenie „ Funkcje wzrokowe”
 • Kurs „Ruchy oczu – diagnoza i terapia”
 • Szkolenie „Zmysły w autyzmie. Zaburzenia procesów integracji sensorycznej – zmysły i autostymulacje
 • Słuchacz w szkole Ortoptystek
  -Szkolenie : Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa (tDCS)
  Szkolenie EEG-Biofeedback I stopnia.
  -Szkolenie: ” Sensomotoryczna Terapia Widzenia.
  -Webinar: Ocena widzenia u małych dzieci do 3. roku życia.
  -Webinar: Optodysleksja- co to jest ?

  -Szkolenie: „Zaburzenia układu przedsionkowego i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka”

  -Szkolenie: C-eye i eyefeel w neurorehabilitacji i komunikacji

  -Szkolenie: ” Jak pomoc uczniowi wysoko wrażliwemu odnaleźć się w przestrzeni przedszkola lub szkoły ?”
justyna kuchmistrz