mgr Edyta Modrzejewska

KURSY

 • Mikrokinezyterapia – od 2004 roku 11-o stopniowe szkolenie, obecnie
  coroczne szkolenia dokształcające – Daniel Grosjean
 • Kinetic Control – Mark Comerford, Michał Hadała
 • kręgosłup lędźwiowy – 2016
 • biodro, kończyna dolna – 2016
 • kręgosłup piersiowy, żebra – 2016
 • kręgosłup szyjny, bark – 2017
 • staw krzyżowo-biodrowy, miednica – 2017
 • Koncepcja McConnell – 2017
 • leczenie kończyny dolnej i kręgosłup
 • obręcz barkowa
 • Kinesiotaping – 2007 – Zbigniew Śliwiński
 • Proprioceptywne Nerwowo-Mięśniowe Torowanie – 2001 – Aleksander Lizak
 • Kurs Medycyny Manualnej – 2000 – Andrzej Rakowski
 • Totalna Biologia / Recall Healing – 2015 – Gilbert Renaud
 • Totalna Biologia – 2016 – Roberto Bernai
 • Psychosomatyka Stosowana – Michaił Filiaiev – 2017
edytamodrzejewska o

WYKSZTAŁCENIE

 • 4-letnie studia z zakresu medycyny osteopatycznej w Osteopathie Schule Deutschland w Poznaniu,
 • 2-letnie studia dokształcające w zakresie osteopatii pediatrycznej w Osteopatchie Schule Deutschlandw Poznaniu
 • 4-letnie studia z zakresu rehabilitacji ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • 2-letnie kształcenie w Studium Fizjoterapii w Bydgoszczy

PRACA

 • 12-o letni staz pracy na Oddziale Neurologii w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2
  w Bydgoszczy