mgr Aleksandra Marianowska

 • NDT-Bobath
 • Integracja Sensoryczna wg Ayres – studia podyplomowe I i II
 • Barcelońska Szkoła Terapii Skolioz Basic
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci wg B. Zukunft- Huber
 • Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara w pediatrii A i B
 • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym
 • Zoga Movement w terapii niemowląt
 • Usprawnianie Dzieci z Deficytem Neurologicznym
 • Asymetria Niemowlęca- Diagnostyka i Terapia
 • Osteopatyczne podejście do terapii małego dzieckaDiagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy
 • Terapia neurotaktylna
 • Masaż Shantala
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych u dzieci
 • Taping Rehabilitacyjny w Rehabilitacji i Sporcie
 • Terapia Manualna- Terapia Manualna Punktów Spustowych w dysfunkcjach układu ruchu
unk2