BADANIE QEEG czyli tzw. mapowanie mózgu.

Mapowanie mózgu to matematyczne i statystyczne analizy aktywności elektrycznej mózgu. Ostrożnie edytowane dane EEG (oczyszczone z zakłóceń, tzw. artefaktów) są przetwarzane za pomocą specjalnych baz danych EEG.

Pozwala to na porównanie funkcjonowania mózgu jednostki do osób w podobnym wieku, bez choroby lub patologii. Identyfikujemy w ten sposób te obszary mózgu, w których występują nieprawidłowości pod względem ilości i rodzajów aktywności elektrycznej, spójność (w zasadzie połączeń między lokalizacjami) i fazy (szybkość informacji między lokalizacjami).

Mapowanie mózgu zazwyczaj ujawnia wzorce odchyleń lub nieprawidłowości w zakresie częstotliwości fal mózgowych, które są charakterystyczne dla pewnych zaburzeń. Problemy z łącznością między lokalizacjami w mózgu mogą być kluczowym zagadnieniem w niepełnosprawności, padaczce i zaburzeniach uczenia. Leki zazwyczaj nie zmieniają tych podstawowych problemów, przez co pacjent może cierpieć na nawroty lub doświadczać przewlekłych objawów. Mapy mózgu mogą pomóc określić rodzaj zaburzeń, gdzie w mózgu jest problem i jak go leczyć. Mapa mózgu jest bardzo pomocna w planowaniu neuroterapii (np. neurofeedback, eeg biofeedback, tdsc).

Badanie QEEG pozwala wykryć przyczynę takich zaburzeń jak:

✔️ uszkodzenia mózgu po wypadkach, pęknięciu tętniaka i udarach
✔️ zaburzenia rozwoju mowy
✔️ deficyty koncentracji i uwagi
✔️ trudności w nauce
✔️ zaburzenia ze spektrum autyzmu
✔️ zaburzenia emocjonalne
I wiele innych.