Tlenoterapia hiperbaryczna

Tlenoterapia hiperbaryczna wspiera proces rehabilitacji, ma zastosowanie m.in. w chorobie Alzheimera, po udarach mózgu, w chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym czy urazowym uszkodzeniu mózgu. Daje pozytywne rezultaty w leczeniu pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, poprawia odnowę tkanki mózgowej, jest terapią wspomagającą i przyspiesza proces reedukacji psychoruchowej – głównie dzięki dotlenieniu komórek nerwowych.
Jednym z najczęstszych wskazań do tlenoterapii w naszym Ośrodku jest porażenie mózgowe, to wynik uszkodzenia centralnego układu nerwowego, zaś jedną z głównych przyczyn takiego stanu wymienia się niedotlenienie okołoporodowe (często jest to wynik nieprawidłowo przeprowadzonej akcji porodowej). Tlen podany podczas zabiegu „ożywia” uśpione neurony, pobudza je i przywraca ich funkcjonowanie, a przy tym sukcesywnie uaktywnia pracę całego systemu nerwowego. Dzięki temu w stanach zaburzenia w rozwoju umysłowym możliwe jest osiągnięcie znacznej poprawy w zaburzeniach ruchowych oraz w rozwoju mowy.
Wskazuje się również, że przy chorobie autyzmu także warto wykorzystać tlenoterapię.
Prosimy o pobranie i wypełnienie KARTY KWALIFIKACYJNEJ oraz odesłanie Nam e-mailem nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem terapii.