Mapowanie mózgu

Mapowanie mózgu czyli ilościowe EEG. QEEG lub ilościowe EEG, to matematyczne i statystyczne analizy aktywności elektrycznej mózgu. Ostrożnie edytowane dane EEG (oczyszczone z zakłóceń, tzw. artefaktów) są przetwarzane za pomocą specjalnych baz danych EEG. Pozwala to na porównanie funkcjonowania mózgu jednostki do osób w podobnym wieku, bez choroby lub patologii. Identyfikujemy w ten sposób te…

NEUROTERAPIA W NEURONIE!!!

W minionym tygodniu w naszym ośrodku rozpoczęliśmy autorski program neuroterapii, będący połączeniem badania diagnostycznego- mapowania mózgu, wraz z stymulacją prądem stałym jego uszkodzonych części.
Tego typu działania przyczyniają się do poprawy funkcjonowania mózgu oraz wpływają na jego neuroplastyczność, co z kolei przekłada się na sukcesy w rehabilitacji ruchowej i komunikacji naszych Pacjentów.

We have started cooperation with Piotr Sawicki, M.D.

We have started cooperation with Piotr Sawicki, M.D. – a specialist in laryngology dealing with consultation with children and adults. He deals, among others with lip and tongue frenulum surgeries and surgical treatment of hypertrophy of the pharynngeal third and palatine tonsils (lateral). In close cooperation with Neuron neurologists in Bydgoszcz, the therapies of our…

Podjęliśmy współpracę z Panem dr Piotrem Sawickim

Podjęliśmy współpracę z Panem dr Piotrem Sawickim – laryngologiem, zajmującym się konsultacjami dzieci i dorosłych. Zajmuje się m.in. zabiegami wędzidełka języka i wargi oraz leczeniem operacyjnym przerostu migdałków gardłowych (trzecich) i podniebiennych (bocznych). W ścisłej współpracy z neurologopedami Neuron w Bydgoszczy terapie naszych małych pacjentów dają bardzo dobre rezultaty. Doktor Sawicki w Centrum Medycznym PESMED…

Transcranial Dc stimulations in our base in Bydgoszcz

In the nearest time, in our base in Bydgoszcz there will be a chance to use transcranial Dc stimulations (tdcs). It’s recommended for patients with congnitive problems like memory, attention or school skills, and for these who need rehabilitation and support in mental functions. Therapy cycle is also a good way to improve communication with…

Zabieg przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w Bydgoszczy

W najbliższym czasie w naszym Centrum w Bydgoszczy będzie można skorzystać z zabiegów przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS). Są one zalecane przede wszystkim pacjentom z problemami sfery poznawczej (pamięć, uwaga, umiejętności szkolne) oraz wymagającym rehabilitacji i wspomagania funkcji umysłowych. Cykl terapeutyczny jest także wsparciem w zakresie komunikacji pacjenta z otoczeniem, co można osiągnąć m.in. poprzez…