Terapia MAES

MAES Therapy jest podejściem terapeutycznym optymalizującym rozwój niemowląt i dzieci z MPD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi w perspektywie długoterminowej. Terapia MAES jest przeznaczona dla dzieci w każdym wieku, którym problem neurologiczny uniemożliwia normalny, prawidłowy rozwój. Terapia MAES rozumie dlaczego wybieranie ścieżki na skróty ma negatywny wpływ na długoterminowy rozwój. Ścieżka, którą dziecko wybiera, jest często…