Terapia MAES

MAES Therapy jest podejściem terapeutycznym optymalizującym rozwój niemowląt i dzieci z MPD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi w perspektywie długoterminowej. Terapia MAES jest przeznaczona dla dzieci w każdym wieku, którym problem neurologiczny uniemożliwia normalny, prawidłowy rozwój. Terapia MAES rozumie dlaczego wybieranie ścieżki na skróty ma negatywny wpływ na długoterminowy rozwój. Ścieżka, którą dziecko wybiera, jest często…

Mapowanie mózgu

Mapowanie mózgu czyli ilościowe EEG. QEEG lub ilościowe EEG, to matematyczne i statystyczne analizy aktywności elektrycznej mózgu. Ostrożnie edytowane dane EEG (oczyszczone z zakłóceń, tzw. artefaktów) są przetwarzane za pomocą specjalnych baz danych EEG. Pozwala to na porównanie funkcjonowania mózgu jednostki do osób w podobnym wieku, bez choroby lub patologii. Identyfikujemy w ten sposób te…

NEUROTERAPIA W NEURONIE!!!

W minionym tygodniu w naszym ośrodku rozpoczęliśmy autorski program neuroterapii, będący połączeniem badania diagnostycznego- mapowania mózgu, wraz z stymulacją prądem stałym jego uszkodzonych części.
Tego typu działania przyczyniają się do poprawy funkcjonowania mózgu oraz wpływają na jego neuroplastyczność, co z kolei przekłada się na sukcesy w rehabilitacji ruchowej i komunikacji naszych Pacjentów.