Transcranial Dc stimulations in our base in Bydgoszcz

In the nearest time, in our base in Bydgoszcz there will be a chance to use transcranial Dc stimulations (tdcs). It’s recommended for patients with congnitive problems like memory, attention or school skills, and for these who need rehabilitation and support in mental functions. Therapy cycle is also a good way to improve communication with…

Zabieg przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w Bydgoszczy

W najbliższym czasie w naszym Centrum w Bydgoszczy będzie można skorzystać z zabiegów przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS). Są one zalecane przede wszystkim pacjentom z problemami sfery poznawczej (pamięć, uwaga, umiejętności szkolne) oraz wymagającym rehabilitacji i wspomagania funkcji umysłowych. Cykl terapeutyczny jest także wsparciem w zakresie komunikacji pacjenta z otoczeniem, co można osiągnąć m.in. poprzez…