Cooperation with Ms. Marta Zawichrowska

On January 11, 2018, at the Neuron Rehabilitation Center in Bydgoszcz, we started cooperation with Ms. Marta Zawichrowska. Marta is a graduate and PhD student at the UKW in Bydgoszcz, she cooperates with the UMK in Toruń, the University of Gdańsk, the University of Luxembourg and the University of Liege (Belgium). He is a neurologopedist…

Rozpoczęliśmy współpracę z Panią mgr Martą Zawichrowską

Z dniem 11 stycznia 2018 roku w Centrum Rehabilitacji Neuron w Bydgoszczy rozpoczęliśmy współpracę z Panią mgr Martą Zawichrowską. Pani Marta jest absolwentką i doktorantką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Gdańskim, University of Luxembourg i University of Liege (Belgia). Jest neurologopedą i terapeutą C-eye. Będzie z nami…